Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 13 septembrie, 2012

Masa rotundă: „Suicidul minorilor: între cifre şi soluţii”

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului a organizat masa rotundă: „Suicidul minorilor: între cifre şi soluţii”. Scopul acestei întruniri a fost sensibilizarea opiniei publice şi identificarea soluţiilor comune în vederea asigurării respectării dreptului inerent la viaţă a copilului.

Cu un mesaj de salut către cei prezenţi a venit dna Svetlana Chifa, şefa Direcţiei, care a prezentat statisticile privind cazurile de suicid atât la nivel naţional, cât şi global.

A urmat prezentarea dnei Liliana Zaborot, medic psihiatru la Spitalul Clinic de Psihiatrie, care s-a referit la aspectele psihologice şi factorii care determină minorii la săvârşirea suicidului, formele comportamentului suicidal, precum şi la consecinţele psihologice a tentativelor de suicid.

Preotul Octavian Moşin de la Centrul Social „Agapis” a vorbit despre suicid raportat la morala creştină, împărtăşind din experienţa depăşirii tentativelor de suicid prin terapie duhovnicească.

Dna Diana Beşleagă, psiholog în cadrul Direcţiei municipale educaţie, tineret şi sport, s-a referit la supravegherea şi depistarea indicilor de predispoziţie la suicid a minorilor şi la evaluarea riscului de suicid.

Dna Mariana Onceanu-Hadârcă de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului a venit cu un discurs la tema: „Modul de a reflecta în mass-media cazurile ce vizează copiii. Rolul mass-media în educarea şi sensibilizarea societăţii”.

Au urmat discuţii la acest subiect, venindu-se cu propuneri în vederea formării unui grup de lucru, în care ar fi implicaţi mai mulţi actori de decizie în vederea monitorizării şi prevenirii acestui flagel social.