Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:40, duminică, 28 octombrie, 2012

Mănăstirea Hâncu și-a sărbătorit hramul

Aşa după cum stă bine sfintelor mănăstiri de sărbători, la Hâncu, în ziua prăznuirii hramului, curtea aşezământului monahal s-a arătat a fi prea mică pentru sutele de creştini veniţi din toate colţurile ţării şi de departe, de peste hotarele ei, pentru a da cinstirea cuvenită Cuvioasei maicii Parascheva – patroană spirituală a mănăstirii și ocrotitoare a țării.

Toți oaspeții, fie ei slujitori sau mireni, de departe sau de aproape, au fost întâlniți cu deosebită dragoste creștinească și căldură sufletească de către PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni și Maica Parascheva (Cazacu), stareța mănăstirii.

Serviciul divin praznical a fost oficiat de un numeros sobor arhieresc, printre ierarhi numărându-se Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și Înalt Prea Sfințitul Agafanghel, Mitropolit de Odesa și Izmail.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie s-a desfășurat în biserica cu hramul “Sf. Pantelimon”, de la demisolul catedralei “Sf. Ap. Petru și Pavel”, transpunând clerul și poporul în alte timpuri parcă – de vrednică aducere aminte și de binecuvântate nevoințe.

Alături de pelerini s-a rugat domnul Vlad Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, domnul Mircea Snegur, ex-președinte al țării și alți oaspeți de vază, care și-au adus aportul, în diferite timpuri la redeschiderea, renovarea și împodobirea sfintei mănăstiri.

În paralel, a mai fost oficiată o Liturghie de către PS Ambrozie , Episcop de Neftekamsk și Birsk, un vrednic fiu al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care și-a demonstrat tăria credinței și iscusința cuvântului aflându-se ca duhovnic la mănăstirea Frumoasa.

 După slujbă, soborul preoțesc a oficiat un Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile primite, iar mai apoi ÎPS Mitropolit Vladimir s-a adresat către bine-credincioasa adunare cu un cuvânt de felicitare, menționând că  la cea de a douăzecea aniversare a redeschiderii mănăstirii Hâncu, în zi de hram, toți cei prezenți pot să se convingă cu ochii lor de lucrurile mărețe care s-au făcut aici – expresie a dragostei nemărginite pentru credință și pentru frumos, care i-a însuflețit pe doi oameni – Prea Sfințitul Petru și Maica Parsacheva, ajutați de monahii și de numeroși oameni binevoitori, să redea acestei deosebite mănăstiri splendoarea de altă dată. Astfel, pentru munca depusă de-a lungul anilor spre renașterea și menținerea credinței aici la Hâncu, precum și pentru intensa activitate socială și moral-spirituală, Prea Sfințitul Episcop Petru s-a învrednicit de cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova, instituită recent – Ordinul Recunoștinței, în semn de apreciere deosebită a eforturilor Sale și cu speranța că acestea  vor avea continuitate încă mult timp înainte.

Și Maica stareță a primit din mâinile Mitropolitului Vladimir o deosebită decorație, la fel adoptată recent – Ordniul “Meritul Bisericesc”, pentru îndelungata și prolifica activitate duhovnicească și administrativă, deidcată în totalitate vieții mănăstirești de la Hâncu.

Înalt Prea Sfinția Sa a mulțumit și autorităților, atât centrale cât și locale pentru sprijinul pe care l-au oferit mănăstirii, lucru pentru care întreaga Biserică Ortodoxă din Moldova este recunoscătoare și rezultatul căruia va dăinui veacuri de-a rândul.

La rândul său Mitropolitul Agafanghel și-a exprimat deosebita bucurie că se poate afla aici, pe plaiurile Moldovei în zi de aleasă bucurie duhovnicească, în care poate să vadă atâtea chipuri senine, radiind de împlinire și veselie curată.

Vlădica Agafanghel  a dat o apreciere deosebită muncii depuse de Prea Sfințitul Petru, Maica Parascheva, obște și ctitori la revitalizarea mănăstirii Hâncu, subliniind în și meritele Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, care a fost mereu alături de această comunitate, ajutând-o cu sfatul și cu fapta, pentru ca astăzi toți să poată admira rezultatul splendid a mai multor ani de eforturi și abnegație.

Vădit emoționat, PS Episcop Petru a mulțumit tuturor pentru călduroasele felicitări, menționând că toate câte s-au făcut aici, au fost posibile din mila lui Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei Parascheva și ajutorul atâtor și atâtor oameni – de diferite ranguri, vârste și statuturi sociale, care uniți fiind de credință au reușit să facă un lucru bineplăcut în fața Mântuitorului.  Prea Sfinția Sa nu a uitat să menționeze nici sârguința cu care a lucrat Maica stareță, ani de-a rândul, având ca unic scop să vadă frumoasa zi în care toate se vor pune la locul lor și mănăstirea de la poalele codrilor va redeveni ceea ce a fost odată.

Arhiereul a mulțumit și mirenilor care au fost mereu alături de obștea monahală, rostind aici numele domnilor Mircea Snegur, Vlad Filat și ale altor oameni cu inimi mari și bune intenții, care au fost prompți, oferindu-și ajutorul fără întârziere.

Totodată, Vlădica Petru a mulțumit și oaspeților, în frunte cu ÎPS Mitropolit Agafanghel pentru bunăvoința de a împărtăși bucuria sărbătorii, subliniind că legătura prin rugăciune se face mereu simțită și ajută frații să treacă peste greutăți și să se bucure împreună de clipele cele blagoslovite, așa cum este cea de față.

Mai târziu, toți cei prezenți au fost invitați la o agapă frățească.