Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:24, luni, 30 aprilie, 2012

Mănăstirea Hagimus şi-a sărbătorit hramul

A treia duminică după Înviere a fost de aleasă bucurie duhovnicească pentru obştea Mănăstirii Hagimus și pentru numeroșii pelerini care s-au adunat să sărbătorească hramul acestui așezământ monahal. Sărbătoarea a fost marcată de Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și de un Te-Deum săvărșit de un sobor preoțesc în frunte cu duhovnicul mănăstirii, Părintele Andrei Cotruță, care a vorbit creștinilor despre râvna sfintelor femei mironosiţe ce și-au închinat viaţa lor slujirii Mântuitorului și care astfel au ajuns să fie cinstite în sfintele biserici și să fie date ca exemple ale credincioșiei și devotamentului. Astfel, Părintele Andrei a îndemnat pelerinii să ia aminte la viețile bineplăcute în fața Domnului și să se roage neîncetat pentru ca Atotțiitorul să-i dăruiască cu aceeași dragoste, bunătate și smerenie.

Părintele a venit cu un cuvânt de felicitare și către maicile din mănăstire în frunte cu maica stareță, Monahia Marta (Cușnir), care prin multă muncă și strădanie, au reușit să transforme acest loc frumos și retras într-un locaș al rugăciunii și al împăcării sufletești.

De menționat că deși deschisă recent, Mănăstirea Hagimus este vizitată zilnic de numeroși credincioși atât din ţară, cât și de peste hotare, care vin aici pentru rugăciune netulburată și pentru a primi acea alinare care poate fi aflată doar în liniștea mănăstirilor.

***

Mănăstirea Hagimus, închinată Sfintelor femei mironosițe Marta și Maria, surorile dreptului Lazăr, este o mănăstire de maici din Republica Moldova. Mănăstirea, așezată în localitatea Hagimus, se află la jumătatea drumului ce leagă între ele localitățile Căuşeni și Tighina, la aproximativ 75 de kilometri Sud-Est de Chișinău.
Mănăstirea închinată Sfintelor Marta și Maria a fost deschisă în anul 1997, de către Părintele Andrei Cotruță, cu ajutorul Mănăstirii Noul Neamț. Inițial, pe acest loc se înălța numai o clădire cu etaj, folosită pentru chilii. Stareța mănăstirii, monahia Marta (Cușnir), poartă de grija obștii de aproape 50 de viețuitoare.