Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 28 februarie, 2012

Lecţie practică misionară în cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată nr. 2 din Chişinău

La 23 februarie, în cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată nr. 2 din Chişinău a avut loc o lecţie practică misionară cu tema: „Postul în viaţa creştinului şi necesitatea Tainei Spovedaniei”. A fost prezentat postul ca perioadă de aleasă bucurie duhovnicească, prin care creştem în virtute şi devenim mai vrednici de a întâmpina praznicul Învierii.

Ostaşilor li s-a vorbit despre sfinţii ocrotitori ai militarilor precum este Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă, dar şi despre alţi vrednici ostaşi sfinţi ai Bisericii, care au slujit cu credinţă lui Dumnezeu şi Patriei.

În faţa ostaşilor a venit profesorul de misionarism de la Academia Teologică, dl Nicolae Zagnat, căruia i-au urmat studenţii teologi ai anului IV din cadrul aceleiaşi instituţii: Ieromonahul Hristofor, vieţuitor al Mănăstirii Hârbovăţ, şi Monahul Ioasaf de la Mănăstirea Nicoreni.

Această lecţie de suflet le-a oferit ostaşilor posibilitatea de a primi răspunsuri la întrebări privind viaţa creştină şi roadele postului, iar studenţii teologi au avut şansa de a-şi îmbunătăţi aptitudinile misionare.

Organizatorii au conchis ca astfel de întruniri sunt necesare şi facilitează o punte de colaborare între Biserică şi Armata Naţională.

Evenimentul a fost posibil graţie eforturilor comune depuse de către comandantul Brigăzii de Infanterie Motorizată nr. 2, colonelul Ion Doţenco şi a preoţilor capelani Corneliu Dobrogeanu, Gheorghe Gavriliţă, precum şi a profesorului de misionarism Nicolae Zagnat.