Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 23 decembrie, 2014

Lăudăm doar în măsura în care spunem adevărul despre lecția publică „Sfântul Nicolae – ocrotitorul Bisericii și al satului Voinova”

Preotul Ion Goncear este profesor de religie în Gimnaziul Voinova și metodist responsabil de predarea Religiei în protopopiatul Strășeni. În ajunul sărbătoririi Sfântului Ierarh Nicolae, administrația Gimnaziului Voinova (director Alexandra Pascal), fiind susținută de colectivul didactic, de protopopul de Strășeni, preotul Victor Mihalachi, de responsabilul de predarea Religiei de la Direcția Educație, Tineret şi Sport, doamna Eugenia Mâțu, și doamna Valentina Moraru, curator al Gimnaziului, a organizat seminarul profesorilor de religie din raionul Strășeni.

În cadrul seminarului, părintele Ion Goncear a prezentat o lecție publică și o activitate extracurriculară, prin care s-a dat startul colindelor consacrate Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Lecția publică la Religie a avut loc în clasa a VIII-a și a fost începută cu spusele marelui teolog român, Părintele Dumitru Stăniloae: „A-i privi pe oameni așa cum îi privește Hristos e ceea ce fac sfinții. Ei sunt remarcabili nu ca niște specialiști pe care este greu să-i înlocuiești, ci prin această forță spirituală – prin forța iubirii, a rugăciunii pentru oameni”. Tema lecției „Sfântul Nicolae – ocrotitorul Bisericii și al satului Voinova” i-a permis profesorului să abordeze marea iubire față de oamenii nevoiași, față de aproapele nostru prin prisma calităților de care dă dovadă omul care iubește, virtuțile sfinților fiind puse în valoare pe parcursul întregii lecții.

Profesorul de religie, preotul Ion Goncear, a predat o lecție bine structurată grație măiestriei pedagogice de a aplica cadrul ERRE – Evocare, Realizarea sensului, Reflecție, Extindere – și resursele didactice procedurale și materiale moderne. La etapa de Evocare, pentru a reactualiza şi a consolida cunoștințele/capacităţile elevilor privind clasificarea sfinților pe categorii și pentru a le trezi interesul pentru tema nouă, profesorul a utilizat metodele Brainstormingul, Arborele genealogic și metoda Știu, vreau să știu, am învățat. Lucrând în grupuri mici, elevii au avut sarcina să noteze numele sfinților potrivit statutului dat de profesor: ierarhi, cuvioși, mărturisitori, proroci, pustnici, apostoli, mucenici, împărați și oameni simpli. Apoi, fiind ghidați de profesor, au stabilit ce știu despre Sfântul Nicolae și ce și-ar dori să cunoască. La etapa de Realizare a sensului, profesorul, prin demonstrarea unui film documentar și prin studiul textului prezentat pe fișe în grupuri de lucru, i-a ajutat pe elevi să descopere, într-o manieră interactivă, cunoștințe noi și să exerseze capacităţi de analiză/sinteză/evaluare. În continuare, în baza cunoştinţelor acumulate/însuşite și citind troparul şi condacul Sfântului, elevii ghidați de profesor au sistematizat calităţile, virtuţile care îl ajută pe fiecare om să dobândească sfinţenia. La etapa de Reflecție, elevii au analizat ce au învățat, iar la întrebările rămase fără răspuns profesorul le-a propus un studiu de caz, în baza unei pilde pe care le-a povestit-o. Clasa a dedus răspunsurile și, pentru a întări cele învățate, li s-a pus sarcina de a scrie câteva enunțuri la tema „Ce daruri am putea oferi noi celor dragi de Sf. Nicolae”. Trebuie să recunoaștem că răspunsurile elevilor ne-au emoționat și ne-au copleșit – preadolescenții n-au vorbit despre cadouri materiale, ci despre alte valori: dragoste, respect, atitudini, comportament, pe care le poți dărui celor dragi.

Micile creații ale elevilor ne-au demonstrat utilitatea orelor de religie, iar etapa extinderii ne-a convins că dacă dorești să schimbi lucrurile în comunitate, dacă vrei să lași urme și chiar dacă dorești să fii sfânt – o poți face prin dragostea pe care să o dăruiești clipă de clipă aproapelui tău. Lecția s-a încheiat cu propunerea ca la etapa de Extindre elevii să elaboreze un proiect de cercetare cu tema: „Istoria Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Voinova (biserica veche și biserica nouă)”.

Asistenții au dat lecției calificativul „foarte bine”. Doamna Valentina Moraru de la Direcția Educație, Tineret şi Sport Strășeni a menționat că participă pentru prima dată la o lecție publică de religie, că a descoperit utilitatea enormă a acestor ore și că Ministerul Educației ar trebui să insiste asupra formării cadrelor pentru această disciplină atât de deosebită: „La o lecție mai educativă ca aceea la care am asistat astăzi n-am avut ocazia să asist. Ar fi extraordinar dacă în fiecare școală am avea un profesor capabil să țină aceste ore. Sunt convinsă că statutul disciplinei ar trebui să fie unul special. Cu cât mai mulți directori vor avea curajul să pledeze pentru Religie, cu atât mai mulți copii și întreaga societate vor avea doar de câștigat”.

Preotul Alexei Boenciuc, șeful Direcției metodice din cadrul Mitropoliei Moldovei, a subliniat că în jurul preotului de o înaltă ținută morală se adună copiii și maturii. Părintele-profesor a dat dovadă de cunoștințe/competenţe atât în teologie, cât și în pedagogie: a știut să vorbească doar atât cât trebuie, când trebuie și să tacă atunci când era cazul. Prin vocea sa calmă și blândă a ajuns la inimile elevilor de clasa a opta.

În a doua parte a seminarului, profesorii de religie au participat la atelierul „Dezvoltarea competențelor elevilor la lecția de Religie prin intermediul proiectului”, moderat de dr. conf. Rodica Solovei de la Institutul de Științe ale Educației.

În cadrul atelierului, participanţii au însuşit/reactualizat metodologia formării/dezvoltă-rii competenţelor la elevi, apoi au realizat sarcini didactice axate pe respectiva metodologie. A fost relevat faptul că procesul formării/dezvoltării la elevi a competenţelor se desfăşoară sub forma unei triade care reprezintă un sistem de cunoştinţe, capacităţi, comportamente. Astfel, pentru început profesorul oferă elevilor spre învăţare un sistem de informaţii/cunoştinţe funcţionale, utile. El creează elevilor situaţii de învăţare pentru procesarea informaţiei şi aplicarea repetată a cunoştinţelor acumulate, fapt care duce la formarea capacităţilor. A trezit un interes deosebit formularea situaţiilor de integrare legate de cotidian, or anume în cadrul acestora elevii au posibilitatea să manifeste atitudini şi comportamente reale, să-şi dezvolte competenţe.

Participanţii la seminar au apreciat rolul proiectului comunitar/de cercetare în cadrul orei de Religie ca oportunitate pentru elevi de a acţiona, de a transfera cele învăţate în clasă în contexte reale.

”Aud şi uit. Văd şi ţin minte. Fac şi înţeleg” – aceste expresii vin din China Antică și aparțin înțeleptului Confucius. Ele sunt valabile și în zilele noastre. Învățătura este un proces ce durează întreaga viaţă, iar rezultatele frumoase demonstrate de profesorul de religie, preotul Ion Goncear, vin din efortul de a fi în pas cu dezvoltarea științelor educaţiei: stagii de formare continuă, master în litere și spiritualitate, autodidact.

Seminarul s-a încheiat cu un recital de colinde și trecerea în revistă a tradițiilor, obiceiurilor existente la diferite popoare ale lumii, obiceiuri legate de numele Sfântului Ierarh Nicolae și de Nașterea Mântuitorului Hristos.

Aducem sincere mulțumiri doamnei Alexandra PASCAL, managerul Gimnaziului Voinova, Părintelui Ion GONCEAR, Părintelui-protopop Victor MIHALACHI, Direcţiei Educaţie, Tineret şi Sport din raionul Străşeni și, nu în ultimul rând, colectivului didactic pentru efortul depus și pentru dragostea pe care ne-au oferit-o pe tot parcursul zilei.

Vă asigurăm de înalta noastră prețuire și Vă urăm multă sănătate și perseverență.

Angela Levința,

șeful cabinetului metodic, Mitropolia Moldovei