Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:09, miercuri, 20 mai, 2015

La Viena, s-a încheiat Conferinţa OSCE privind Intoleranţa şi Discriminarea Împotriva Creştinilor

La Viena, a avut loc o conferință privind prevenirea și combaterea intoleranței și a discriminării împotriva creștinilor, cu accent pe infracțiunile motivate de ură, excluziune socială, marginalizare și negare a drepturilor.

La conferință, au participat reprezentanți ai statelor-membre ale OSCE (Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa), ai comunităților religioase și ai altor organizații neguvernamentale. Printre vorbitorii la reuniune, s-a aflat şi președintele Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru Biserica și Societate, protopopul Vsevolod Chaplin. În discursul său, acesta a atins un număr de probleme experimentate de comunitățile creștine din regiunea OSCE. În cadrul discursului, au fost tratate: intoleranța în numele toleranței, profanarea lucrurilor venerate de către creștini și a simbolurilor lor, discursul urii împotriva creștinilor, provocările agresive din partea secularismului militant. Conform vorbitorului, aceste probleme au apărut în primul rând pentru că mulți oameni nu doresc restaurarea și consolidarea influenței creştine în procesele sociale.

„De foarte multe ori – a spus părintele Vsevolod – creștinofobia și discursul urii împotriva creștinilor apar atunci când creștinii îşi manifestă dreptul participării la procesele publice. Ei au dreptul la asta, exact în aceeași măsură în care îl au şi susținătorii materialismului, socialismului, capitalismului, ecologismului, conservatorismului, liberalismului sau ai oricărei alte doctrine filozofice sau politice”.

Vorbitorul a mai subliniat problemele educației, amintind că „articolul 5, din Declarația privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare religioasă sau de credinţă, afirmă: „Părinții sau, după caz, tutorii legali ai copilului au dreptul să organizeze viața de familie, în conformitate cu religia sau convingerea lor, precum și pornind de la educația morală de care ei cred că copilul ar trebui să se bucure. (…) Orice copil are dreptul de acces la educație în domeniul religiei sau credinței, în conformitate cu dorințele părinților săi sau, după caz, a tutorilor legali, și nu va fi constrâns să primească o învățătura religioasa sau convingeri împotriva voinței părinților săi, sau a tutorilor legali”.

Vorbitorul a solicitat o analiză sistematică a problemelor care ţin de discriminare și intoleranță împotriva creștinilor, și le-a cerut participanților OSCE să rezolve aceste probleme.

În cadrul întâlnirii, s-a mai atras atenţia asupra drepturilor credincioșilor din Ucraina şi s-a subliniat situația creștinilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, solicitându-se OSCE să asigure protecția drepturilor creștinilor, ca pe o prioritate a activităților sale, și să ţină seama de situația creștinilor în relațiile cu țările din regiune.

www.lonews.ro