Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:57, vineri, 13 noiembrie, 2015

La Șoldănești a avut loc întrunirea preoților din protopopiat cu președintele raionului d-na Svetlana Rotundu

IMG_20151023_111656

La data de 7 noiembrie 2015 a avut loc întrunirea preoţilor din protopopiatul Şoldăneşti cu preşedintele raionului d-na Svetlana Rotundu.

În cadrul întrunirii s-a discutat despre predarea religiei în şcoală şi relaţiile dintre societate şi biserică. Ambele părţi şi-au expus un şir de păreri, idei şi sugestii referitor la îmbunătăţirea climatului moral – psihologic şi religios din localităţi, în privinţa colaborării cu administraţiile publice din teritoriu şi cu administraţiile instituţiilor de învăţămînt. În cuvîntul de salut d-na preşedinte a mulţumit preoţilor din raion pentru receptivitate, accentuînd că misiunea preotului este aceea de a-l readuce pe om spre Dumnezeu, spre credinţă.
La final Protopopul Vasile Rotari a adresat d-nei preşedinte felicitări urîndu-i putere şi răbdare în activitate şi împreună cu toţi preoţii au dăruit o icoană cu Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.