Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:56, marți, 16 octombrie, 2012

La Ialoveni s-a desfășurat un seminar dedicat predării Religiei în școală

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir și cu aportul părintelui Propotop Port. Mitr. Anatolie Stefanov, Liceul “Grigore Vieru” din Ialoveni a găzduit o ședință comună a pedagogilor și preoților din circumscripție, în cadrul căreia au fost discutate metodele de abordare a predării Religiei în școală.

Astfel au fost analizate succesele înregistrate până la momentul actual, precum și pașii care trebuie întreprinși în continuare pentru dinamizarea procesului.

În această ordine de idei s-a hotărât organizarea a încă patru seminare tematice pe parcursul anului de învățământ 2012-2013 și crearea unei comisii de atestare, care urmează să monitorizeze procedeul de predare a obiectului menționat. Din comisie vor face parte Prot. Andrei Oistric, Prot. Vasile Ciobanu, Prot. Ioan Grigoriță, diac. Ioan Scutaru și doamna Maria Nartea.

În cadrul evenimentului au fost prezentate noile manuale de Religie și a fost anunțată inițierea unui parteneriat cu colegii din Alba Iulia, România, în scopul creării unui schimb de experiență pedagogică și misionară.