Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:32, joi, 24 mai, 2012

Viața este frumoasă dacă ştii să o trăiești

În incinta Casei de Cultură din s. Cojuşna a avut loc Seminarul ”Viaţa cu HIV, viaţă printre oameni”.  Acest eveniment face parte din a doua etapă a proiectului ”Procesul de control şi asigurare psihologică şi materială a persoanelor din grupul de risc, consilierea familiilor lor.”

Circa 100 de persoane au fost informate de către reprezentanţii Bisericii și  ai Centrului Raional de Sănătate Publică Strășeni,  despre metodele de protecție şi profilaxie împotriva virusului HIV/SIDA. Printre aceștia s-au numărat reprezentații administrației  publice locale, lucrătorii centrului de sănătate Cojușna, profesorii și eleveii liceului din localitate.

Acțiunea a fost binecuvântată de către preotul Serghei Jmurcov, paroh al bisericii „Sf. Gheorghe” din localitatea Cojușna. Sfinția sa a făcut prezentarea generală a componenței organizatorilor.

La eveniment a fost prezent viceprimarul s. Cojuşna, domnul Sevastian Beşliu, care a salutat această inițiativă a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Doamna  Svetlana Cerlat, colaboratoare a Centrului Raional de Sănătate Publică  Străşeni, prezentă la semniar, a declarat următoarele: „Din anul 1994 până în prezent avem înregistrate 45 de cazuri ale infecției cu virusul HIV.  La moment avem 10 copii născuți sănătoși, ale căror mame sunt infectate. Aceștia au primit un tratament profilactic. Vârsta medie a celor infectați cu HIV/SIDA este de 35 ani, iar calea predominantă de infectare este cea sexuală.”

Prot. Maxim Melinti a vorbit despre  rolul Bisericii în prevenirea infecției cu HIV/SIDA: ”Pentru un tânăr creştin ortodox  abstinența este unica modalitate sigură de prevenire a infecției prin intermediul actului sexual.  Noi ne alăturăm medicilor și asistenților sociali ca să promovăm o tinerețe sănătoasă, fără HIV/SIDA! Viața este frumoasă dacă ştii să o trăiești.”

Doamna Lilia Andruşiv, asistentă socială, a menţionat la rândul ei următoarele: „În cazul HIV/SIDA, atât slujitorii  Bisericii, cât și enoriașii ar trebui să facă tot posibilul ca cei infectați cu HIV să nu fie trataţi cu indiferență și ignoranță, și mai ales dispreţuiţi şi condamnaţi. Astfel de persoane trebuiesc să-şi regăsească liniștea sufletească şi întărirea în sânul Bisericii.”

Acest eveniment se înscrie într-o serie mai largă de acţiuni ale slujitorilor Bisericii şi asistenţilor sociali menite să educe populaţia pentru a evita flagelurile sociale precum HIV/SIDA şi Tuberculoza.

În final toți cei prezenți au primit literatură informativă cu privire la poziția Bisericii Ortodoxe vizavi de maladia HIV/SIDA. Reprezentanții primăriei au arătat satisfacție și recunoștință pentru efortul depus de către organizatori.