Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:40, luni, 4 ianuarie, 2016

ÎPS Mitropolit Vladimir a sfințit primul nivel al bisericii cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” din s. Revaca, mun. Chișinău

IMG_0755

Ziua pomenirii Sfintei Marei Mucenițe Anastasia videcătoarea de boli a fost una de o deosebită bucurie pentru credincioşii din localitatea Revaca, mun. Chișinău, unde după finisarea lucrărilor de construcţie la primul nivel al bisericii cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” a fost săvârşită sfinţirea sfântului lăcaş.

Serviciul divin, oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladimir căruia i-au coliturghisit secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, protopopul sectorului II Chișinău, Prot. mitr. Pavel Borșevschi, parohul bisericii Prot. Anatolie Gârbu, precum și un număr impunător de slujitori și credincioși veniți să împărtășească împreună bucuria acestui eveniment marcant.

Slujba a început cu sfinţirea prestolului, după care a fost oficiată Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, în timpul căreia parohul bisericii, Prot. Anatolie Gârbu a fost decorat de către Întâistătător cu dreptul de a purta Crucea cu pietre scumpe pentru truda depusă spre înălţarea sfântului lăcaş, iar mai mulți ctitori au fost menționați cu diplome arhierești.

Această zi a fost însemnată şi pentru diaconul Pavel Drăguță, care a fost hirotonit preot pe seama parohiei din s. Răspopeni, r. Șoldănești, primind cu acest prilej cuvintele de felicitare şi sfaturile duhovniceşti ale Arhiereului.

După săvârșirea Sfintei Liturghii a urmat un Te-Deum de mulţumire, iar mai apoi Vlădica Vladimir a felicitat credincioşii din Revaca cu ocazia acestui eveniment de referinţă din istoria localităţii, exprimându-şi speranţa ca de acum înainte, biserica va fi locul unde oamenii se vor reuni pentru a trăi cele mai importante momente din vieţile lor şi spre a mulţumi Domnului pentru binefacerile Sale. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a sugerat părintelui paroh şi enoriaşilor ca pe lângă biserică să fie deschisă şi o şcoală duminicală pentru a educa tinerele vlăstare în spiritul credinţei strămoşeşti.

Întâistătătorul a mulţumit ctitorilor pentru frumoasele gesturi care le-au făcut, contribuind conform posibilităţilor la edificarea bisericii din Revaca, făcând astfel un lucru bineplăcut oamenilor şi lui Dumnezeu.

La rândul său, părintele paroh a mulțumit Chiriarhului pentru bunăvoința de a sluji în această zi, în mijlocul creștinilor din Revaca, dar și pentru susținerea, și îndemnul părintesc al Înaltpreasfinției Sale în toate lucrările cele ziditoare de suflet.

La final, binecuvântând credincioșii, Mitropolitul a dăruit tuturor celor prezenți, spre amintirea acestei zile, cărți de rugăciuni și iconițe.

Biroul de presă al Mitropoliei