Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 25 octombrie, 2015

ÎPS Mitropolit Vladimir a sfințit prestolul bisericii din s. Dobrogea, mun. Chișinău

IMG_0094

În Duminica a XXI după Cincizecime, a Sf. Părinți de la Sinodul VII Ecumenic, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mijlocul enoriașilor parohiei cu hramul „Sf. Cuv. Parascheva” din s. Dobrogea, mun. Chișinău.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Vlădica Vladimir a săvârșit slujba de sfințire a prestolului.

Mai apoi, Mitropolitul s-a rugat dimpreună cu clerul și poporul în timpul Sfintei Liturghii, după care a fost înconjurată biserica cu citirea din Sfânta Evanghelie.

În timpul serviciului divin, părintele paroh Prot. mitr. Procopie Negru a fost decorat de către Arhipăstor cu ordinul „Cuv. Paisie Velicicovschi”, de gr. II în semn de recunoștină pentru activitatea sârguincioasă și pentru munca depusă cu multă osârdie spre renovarea parohiei, dar și spre propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

O încurajare din partea Arhiereului a primit și clericul acestei biserici iereul Veaceslav Dîmbu, care a fost ridicat în treapta de Protoiereu.

După înconjurarea tradiţională a bisericii a fost oficiat un Tedeum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu peste comunitate, pentru sănătatea ctitorilor şi binefăcătorilor care sprijină mereu sfântului locaş.

Adresându-se poporului dreptmăritor, Înaltpreasfinția Sa a îndemnat pe toți să fie credincioși și cu luare aminte la Învățătura Ortodoxă și să-și pună cu toții nădejdea în Atotputernicul Dumnezeu.

La rândul său, părintele paroh i-a mulțumit Chiriarhului pentru tot sprijinul și tot cuvântul cel bun, îndreptat către inimile tuturor dreptmăritorilor creștini.

La final, binecuvântând credincioșii, Vlădica Vladimir a dăruit tuturor celor prezenți, spre amintirea acestei zile, cărți de rugăciuni și iconițe.