Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 20 februarie, 2012

ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului”

În dimineața zilei, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, alături de un sobor preoțesc a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Serviciul divin a fost săvârșit în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul Catedralei Mitropolitane spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace pentru cei vii și odihnă pentru cei răposați.

În timpul serviciului divin ierodiaconul Ignatie a fost hirotonit în treapta de ieromonah pe seama mănăstirii „Sf. Kneaz Vladimir” din s. Horăști, r. Ialoveni, iar un alt nevoitor al acestei mănăstiri, Ambrozie, a fost hirotonit în treapta de ierodiacon.

Cu acest prilej, Vlădica Vladimir a urat celor doi tineri slujitori să fie vrednici de ascultările ce le-au fost încredințate, să fie smeriți și întru totul dăruiți credinței, după cum și trebuie să fie adevărații monahi.

Nou-hirotoniții slujitori au mulțumit Arhipăstorului pentru îndemnurile și urările făcute și au promis Înalt Prea Sfinției Sale supunere fiască și întru totul ascultare, pentru mântuirea credincioșilor și pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La finalul serviciului divin enoriașii au primit binecuvântări arhierești din partea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir.