Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:49, vineri, 17 august, 2012

ÎPS Mitropolit Vladimir a primit felicitările slujitorilor din Protopopiatul de Ialoveni

Un grup de preoţi din Protopopiatul de Ialoveni, în frunte cu părintele blagocin Prot. Mitr. Anatolie Stefanov, au trecut pragul Palatului Mitropolitan pentru a felicita Întâistătătorul cu prilejul celei de a 60-a aniversări din ziua naşterii.

În luarea sa de cuvânt, părintele Anatolie Stefanov a venit cu urări de bine atât din partea sa, precum şi din partea întregului cler şi popor din r. Ialoveni, aducând ierarhului sincere felicitări şi urări de bine şi mulţumindu-i pentru toată grija ce o poartă credincioşilor şi slujitorilor.

Cu frumoase felicitări au venit şi ceilalţi preoţi prezenţi, care au urat Înalt Prea Sfinţiei Sale deplină sănătate, putere şi răbdare pentru a putea păstori şi în continuare turma încredinţată.

Vlădica Vladimir a mulţumit oaspeţilor pentru felicitări şi urări de bine, exprimându-şi speranţa că şi de acum înainte în Biserica Ortodoxă va domni pacea şi liniştea, spre edificarea şi realizarea lucrărilor nobile şi nepieritoare.