Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:45, marți, 27 ianuarie, 2015

ÎPS Mitropolit Vladimir a prezidat ședința Senatului Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

La data de 26 ianuarie 2015, Rectorul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a prezidat ședinţa Senatului instituției de învățământ, la întrunire au participat toți membrii administrației ATOM.

După deschiderea ședinței de către, Prorectorului Academiei, Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu, , Vlădica Vladimir a vorbit despre rolul, importanța și misiunea Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova la etapa actuală.

În continuare, Pr. Vetcislav Cazacu a abordat subiectul învățământului teologic în Moldova, cu realizările și problemele sale.

Au mai fost prezentate următoarele rapoarte: Activitatea Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău, semestrul I, anul de studii 2014/2015 – Directorul adjunct al Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă, Doamna Rodica Slivca;

Realizarea obiectivelor Facultății de Teologie Pastorală a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova pentru semestrul I, ciclul I – Decanul facultății Prot. Andrei Oistric;

Activitatea secției Masterat,( studii ciclu II) – Șeful Secție Masterat, Pr. Alexandru Comendant.

La finalul ședinței, Înaltpreasfinția Sa, a mulțumit tuturor profesorilor pentru eforturile pe care le depun pentru educarea tinerilor teologi, urându-le succes și perseverență în continuare.