Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 30 septembrie, 2015

ÎPS Mitropolit Vladimir, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Împărăteasa tuturor” („Pantanassa”) din s. Dobrogea, mun. Chişinău

IMG_6402

La data de 30 septembrie de prăznuirea Sfintelor Muceniţe: Pistis, Elpis şi Agapis (Vera, Nadejda, Liubov) şi maica lor, Sofia, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Împărăteasa tuturor” („Pantanassa”) din satul Dobrogea, municipiul Chişinău.

Vlădica a fost întâmpinat la intrarea în curtea mănăstiri de către administratorul acesteia, Protoiereul Mitrofor Anatol Cibric, de întreaga obște monahală precum și creștini veniți din toate colțurile țării.

Slujba praznicală a demarat cu rînduiala Sfințirii Prestolului și a interiorului bisericii ridicată în cinstea Noilor Mucenici și Mărturisitori.

În cadrul serviciului divin diaconul Veaceslav Bodarev a fost hirotonit în treapta de preot, iar monahul Maxim a fost prohorisit ierodiacon. Cu acest prilej, Ierarhul le-a adresat calde felicitări, îndemnîndu-i să fie vrednici iconomi al Tainelor lui Dumnezeu, să slujească Biserica lui Hristos cu toată dăruirea și priceperea, înmulțind talantul primit la această Sfîntă și Dumnezeiască Taină precum și slujire îndelungată pe altarul credinţei.

ÎPS Vladimir apreciat activitatea părintelui Anatol Cibric, cunoscut ca un harnic slujitor al altarului care are grijă de starea sfântului locaş, dar care în acelaşi timp se îngrijeşte, cu multă dragoste, şi de sufletele credincioşilor încredinţaţi spre păstorire.

Preacucernicia Sa  pentru activitate misionară bogată și spirit gospodăresc deosebit a fost gratificat cu  dreptul de a sluji cu ușile deschise până la Tatăl Nostru.

Părintele Anatol i-a mulţumit Înaltpreasfinţitului Mitropolit pentru distincţie subliniind importanţa vizitelor arhipăstorești pentru viaţa unei comunităţi de creştini.