Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 7 iunie, 2015

ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din Chișinău

Pentru clerul şi credincioşii bisericii „Sf. Irh. Nicolae” din Chişinău, ziua prăznuirii Sf. Împ. Constantin şi Elena a fost una de aleasă bucurie duhovnicească, or Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat un serviciu divin în incinta acestui frumos şi vechi sfânt lăcaş.

În cadrul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, părintele paroh, Prot. Petru Storoja, a fost decorat de către Întâistătător cu dreptul de a purta mitră, în semn de recunoștință arhipăstorească pentru munca îndelungată depusă în această biserică istorice. De alese distincţii bisericeşti s-au bucurat sau mai bucurat şi alţi câţiva slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, care cu sârguinţă muncesc pe ogorul Domnului.

După Liturghie, Vlădica Vladimir s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către adunarea binecredincioasă, exprimându-şi speranţa că şi în continuare, parohia „Sf. Irh. Nicolae” va rămâne un centru duhovnicesc de referinţă pentru educarea credincioșilor în spiritul valorilor creştine tradiţionale.

Felicitând pe toţi cei prezenţi cu ocazia frumoasei sărbători, Arhiereul a binecuvântat credincioşii, îndemnându-i să-i aibă pe Sf. Împăraţi Constantin şi Elena drept exemple ale trăirii evlavioase şi râvnitoare faţă de Bunul şi Atotputernicului Dumnezeu.