Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 1 iunie, 2015

ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău

Tradițional, în ziua prăznuirii Sfântului Duh, colectivul profesoral și absolvenții Seminarului și ai Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, s-au reunit pentru a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir – Rector al instituției de învățământ superior.

După serviciul divin la care a participat un numeros sobor preoțesc, Întâistătătorul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către absolvenți, urându-le să fie slujitori adevărați ai Altarului și să propovăduiască cu neînfricare Adevărul mântuitor al Evangheliei.

La rândul său, Prorectorul ATOM, Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu, a mulțumit Mitropolitului pentru grija părintească ce o are pentru Academia și Seminarul Teologic, menționând că atât dascălii, precum și învățăceii, rămân ascultători Înaltpreasfinției Sale, gata să-i urmeze îndemnul și povața spre propășirea credinței.

Mai târziu a fost dat citirii jurământul de credință al absolvenților, după care Mitropolitul a înmânat diplomele de studii.

Tot astăzi, cu prilejul celebrării Zilei Copilului, toți micuții prezenți în sfântul lăcaș, au primit din partea Chiriarhului daruri.