Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:08, sâmbătă, 14 noiembrie, 2015

IPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în parohia cu hramul „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Leuşeni r. Teleneşti

IMG_2317

Astăzi, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a săvârşit Sfânta Liturghie în parohia „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” din s. Leuşeni , r. Teleneşti . Numeroși credincioşi, de la mic şi până la mare, s-au adunat la sfânta biserică pentru a întâmpina pe Întâistătător şi pentru a se bucura de rugăciunea arhierească întru Hristos Domnul.

La Vhodul Mic protopopul raionului Prot.mitr. Marian Boldescu sa învrednicit de ordinul, Meritul Bisericesc de gr.II, iar parohul acestui sfânt lăcaş iereul Ghenadie Goncear- cu dreptul de a purta Cruce de aur, ca şi pe viitor să muncească întru mărirea Bisericii lui Hristos. De înalte distincţii bisericeşti din partea Mitropolitului, s-au învrednicit şi alţi slujitori care îşi fac slujirea cu deosebită râvnă.

În cadrul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Vladimir Cozonac a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu acest prelej, Ierarhul ea adresat calde felicitări, îndemnându-l să fie vrednic slujitor şi iconom al Tainelor dumnezeieşti.

Vlădica Vladimir a mulţumit ctitorilor, precum şi tuturor enoriaşilor care au pus suflet la lucrările de renovare, îndemnând sătenii să fie mereu uniţi în jurul Sfintei biserici şi să-şi conducă paşii prin viaţa după îndrumările Evangheliei lui Hristos. La final, câţiva ctitori şi binefăcători, în semn de recunoştinţă pentru aportul adus la renovarea bisericii, au primit alese distincţii bisericeşti.Dar şi micuţii rugători au primit daruri din partea Ierarhului câte o cărţulie de rugăciune.