Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:41, vineri, 6 noiembrie, 2015

ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în parohia cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” din mun. Chișinău

IMG_1968

Astăzi, când se pomenște Icoana Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți”, ÎPS Mitropolit Vladimir a sfințit Prestolul după care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul  în cinstea Icoanei  Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiți” din Capitală.

La Vohodul Mic, parohul bisericii Prot. mitr. Gheorghe Jeverdan a fost decorat de către Arhiereu cu dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu Ușile deschise până la Rugăciunea Domnească – Tatăl nostru, iar clericul acestui sfânt lăcaș iereul Gheorghe Dicusar – cu dreptul de a purta Cruce de aur.

Această zi a fost una deosebită și pentru absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Rep. Moldova, Mihail Jeverdan, fiul părintelui Gheorghe Jeverdan, care s-a învrednicit de treapta de diacon pe seama acestei parohii, fiind hirotonit de către Vlădica Vladimir și primind sfaturile Înaltpreasfinției Sale pentru a fi vrednic de chemarea sa.

În continuarea slujbei, poporul în frunte cu Întâistătătorul său, s-a rugat către Mântuitorul Hristos pentru pace și liniște în țară și în sufletul fiecărui om.

După Liturghie Vlădica Vladimir a felicitat credincioşii, exprimându-şi speranţa că și de acum înainte, acest sfânt lăcaș va fi locul unde oamenii se vor reuni pentru a trăi cele mai importante momente din vieţile lor şi spre a mulţumi Domnului pentru binefacerile Sale.

La rândul său, părintele paroh a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru bunăvoinţa de a împărtăşi bucuria sărbătorii cu creştinii acestei biserici, pentru îndemnurile primite, dar şi pentru susţinerea primită din partea Întâistătătorului.