Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:20, sâmbătă, 28 septembrie, 2013

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit în Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari

La 27 septembrie a.c., în ziua când plinătatea Bisericii Ortodoxe prăznuieşte Înălţarea Sfintei Cruci, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală “Sf. Cneaz Alexandru Nevski” din Bender.

Totodată, în această luminoasă zi, Înalt Prea Sfinţitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, a aniversat 55 de ani din ziua naşterii, prilej cu care alături de Întâistătător şi omagiat, au coliturghisit Ierarhii Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, precum şi confraţi Arhipăstori de peste hotare.

Cu acest binecuvântat prilej, ÎPS Mitropolit Vladimir i-a adresat Vlădicăi  Sava un cordial cuvânt de felicitare, urându-i viaţă îndelungată, trăită întru slava lui Dumnezeu şi pentru binele şi mărirea Bisericii Dreptmăritoare. Iar în semn de apreciere a muncii depuse în cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, Întâistătătorul i-a acordat ÎPS Arhiepiscop Sava Ordinul Recunoştinţei pentru munca depusă spre binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Vădit Emoţionat, Vlădica Sava i-a mulţumit Mitropolitului pentru frumoasele şi sincerele urări şi pentru aleasa distincţie, subliniind faptul că cu ajutorul Domnului se va strădui şi mai departe să fie de folos turmei încredinţate şi Bisericii Ortodoxe din Moldova.