Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 22 decembrie, 2014

Mesajul ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Domnului Președinte Nicolae Timofti cu ocazia zilei de naștere

Stimate Domnule Preşedinte,

Vă adresăm cordialele noastre felicitări, cu prilejul aniversării a 66 de ani din ziua naşterii. În zi de aleasă celebrare, înălţăm rugile noastre către Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu, pentru a Vă dărui cu înţelepciune şi putere, spre a Vă îndeplini nobila muncă, în numele prosperării şi binelui societăţii autohtone.

Nădăjduim că şi de acum înainte, veţi fi ghidat în activitatea Domniei Voastre de năzuinţa păstrării şi perpetuării valorilor nepieritoare ale neamului nostru, iar mijlocirea şi ajutorul Sfântului Ierarh Nicolae, Vă vor fi sprijin de încredere în această frumoasă şi responsabilă misiune faţă de popor.

Urându-Vă deplină sănătate trupească şi sufletească, Vă asigurăm de aleasa consideraţiune pe care V-o purtăm şi Vă urăm un sincer

LA MULŢI ANI!

Cu respect,

+ VLADIMIR,
MITROPOLT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE