Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:37, vineri, 14 martie, 2014

ÎPS Mitorpolit Vladimir a avut o întrevedere cu Doamna Nune Mangasaryan – reprezentantul UNICEF Moldova

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit la Palatul Mitropolitan cu Doamna Nune Mangasaryan – reprezentantul UNICEF Moldova, cu care a discutat despre situația copiilor din păturile socialmente vulnerabile și depsre implicarea Bisericii Ortodoxe din Moldova în proiecte social-caritabile menite să ajute copiii defavorizați.

În această ordine de idei, Întâistătătorul a enumerat activităție tematice tot mai frecvente ale slujitorilor Mitropoliei, precum și colaborarea Bisericii cu insitituțiile de resort pentru a participa activ și eficient la rezolvarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă astăzi copiii din țară. Înalt Prea Sfinția Sa a pus un accent deosebit pe promovarea educației moral-spirituale în instituțiile preuniversitare de învățământ și interesul tot mai crescut al societății pentru inițiativele pastoral-misionare printre copii, ale BOM.

Mitropolitul a dat o apreciere înaltă activității UNICEF în țara noastră, manifestându-și speranța pentru o conlucrare fructuoasă pentru binele generației în creștere.