Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 12 septembrie, 2015

ÎPS Arhiepiscop Sava de Tiraspol şi Dubăsari, la douăzeci de ani de slujire arhierească

IMG_7661

Înaltpreasfinţia Voastră,

Astăzi, când Bunul şi Atotţiitorul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi la douăzeci de ani de slujire arhipăstorească, Vă aducem sincerele noastre felicitări, însoţite de îndemnuri sincere şi frăţeşti pentru o slujire îndelungată şi folositoare sufletului, spre binele şi mărirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Ştiindu-Vă un râvnitor şi smerit slujitor al Sfântului Altar, ne rugăm Mântuitorului Hristos şi Preacuratei Maicii Sale ca şi de acum înainte să Vă îndrume pe îngusta cale a izbăvirii şi a dobândirii vieţii veşnice pentru Înaltpreasfinţia Voastră, precum şi pentru turma pe care cu cinste o arhipăstoriţi.

Iar lumina Sfintei şi dătătoare de Viaţă Cruci să Vă ferească de toate uneltirile cele vrăjmaşe, călăuzindu-Vă cugetul şi paşii către faptele cele frumoase şi ziditoare.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE