Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:29, joi, 23 aprilie, 2015

Invitaţie la Festivalul-Concurs Municipal „Învierea Domnului – tradiţie şi contemporanietate”

Gimnaziul nr. 51 „Gheorghe Malarciuc” or. Vatra

Vă invită la Festivalul-Concurs

Învierea Domnului – tradiţie şi contemporanietate,

care va avea loc pe data de 16 mai 2015

în localitateaVatra, mun. Chișinău, în incinta

Gimnaziului „Gheorghe Malarciuc”

Festivalul găzduit de orășelul Vatra este adresat elevilor din toate şcolile municipiului Chișinău. Prin această activitate se urmăreşte promovarea creaţiei tradiţionale plastice, musicale şi literare cu subiect pascal şi este organizat sub forma unui concurs, fiind prevăzut cu premii. 

Manifestarea are ca principal organizator Gimnaziulnr. 51 „Gheorghe Malarciuc” or. Vatra în colaborare cu: DGETS, Primăria orașului Vatra și Consiliul Local Vatra, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove și parohia ortodoxă „Acoperămîntul Maicii Domnului și Sfîntul Simion Stîlpnicul” or. Vatra, mun. Chișinău.

Cele opt secţiuni ale concursului au temă centrală tradiţiile pascale: Joc (dans)popular, Povestea oului de Paşti, Tradiţii din satul/localitatea natal, Creaţie literară, Concurs pe teme religioase, Pictură de icoane pe sticlă, Pictarea ouălor, Concurs de pricesne.

Festivalul se va desfăşura în paralel în sala de festivități (secţiunea de spectacol) şi în sălile de clasă (secţiunea de creaţie plastică). Premianţii vor fi aleşi de către un juriu de specialitate competent şi obiectiv.

Informaţii suplimentare la nr. tel./fax:022/615264; mobil: 069207366. Vă aşteptăm cu drag!

Fişă de înscriere

Școala:

Adresa :

Numărul de contact:

Secţiunea Numele şi prenume elev Clasa Numele, prenumele cadrului didactic îndrumător
Secţiunea 1:

Joc (dans) popular

Secţiunea 2:

Povestea oului de Paşti.

Secţiunea 3: Concurs de Pricesne ,,Taine ce ni se deschid prin cânt”

(Medalion literaro-muzical)

Secţiunea 5:

Pictarea ouălor şi compoziţii pascale cu tema ,,Învierea Domnului”.

Secţiunea 6:

,,Bucuria Învierii”- compunere sau eseu

Secţiunea 7:

Concurs pe teme religioase

,,Săptămâna Patimilor”.

Secţiunea 8:

Pictură de icoane pe sticlă.

Cadrele didactice însoţitoare:

 1. Nume/prenume:
 2. Nume/prenume:

Fişele de înscriere se vor trimite în format electronic pe adresa de e-mail a gimnaziului: gimnaziulnr51@gmail.com până la data de 30.04.2015.

Informații suplimentare la preot-profesor de religie Costin Grigore tel. 069207366.

Regulamentul

Festivalului-concurs municipal

Învierea Domnului – tradiţie şi contemporanietate”

 1. Noțiuni generale

Sărbătoarea Învierii Domnului sau Paștile este cea mai mare, cea mai însemnată și cea mai așteptată sărbătoare a creștinilor. Bogăția datinilor și obiceiurilor pascale vorbesc despre credința puternică în Patimile răscumpărătoare și Învierea Domnului. De aceea, ele trebuie păstrate nealterate și transmise din generație în generație. Astfel, trebuie să îi determinăm pe cei tineri și nu numai să le cunoască și să le respecte. Datoria morală față de jertfa Mîntuitorului Iisus Hristos, dar și față de educația moral religioasă și cultural artisitică ce le-o datorăm elevilor noștri ne îndeamnă la acest demers educativ. Prin intermediul acestuia, cadrele didactice și elevii Gimnaziului nr. 51 “Gh. Malarciuc” or. Vatra încearcă să aducă bucurie și lumină în sufletele participanților.

Festivalul-concurs “ÎNVIEREA DOMNULUI – TRADIŢIE ŞI CONTEMPORANIETATE” este desfășurat și organizat de administrația gimnaziului nr. 51 Gh. Malarciuc” și biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului și Sfîntul Simion Stîlpnicul” din or. Vatra, mun. Chișinău (ediția a I-a) cu participarea elevilor claselor a I-a – IX-a.

 1. Obiectivele festivalului-concurs

 • conștientizarea semnificației și importanței sărbătorii Învierii Domnului;
 • formarea și dezvoltarea deprinderilor de comportamente adecvate în receptarea valorilor morale, religioase, de cultură și civilizație tradițională din Republica Moldova;
 • socializarea și dezvoltarea spiritului de echipă a elevilor;
 • educarea simțului frumosului prin intermediul poeziei, muzicii religioase și artei bisericești.
 • susținerea și promovarea tinerelor talente.
 • dezvoltarea interesului elevilor pentru păstrarea obiceiurilor și tradițiilor pascale în zona rurală, dar și stimularea creativității prin confecționarea de felicitări, pictarea ouălor și a icoanelor pe sticlă.
 1. Modul de organizare a festivalului-concurs

Durata festivalului – șase ore astronomice.

Festivalul va avea loc pe data de 16 mai 2015

Activități organizatorice de pregătire a festivalului:

 • Stabilirea secțiunilor
 • Pregătirea elevilor
 • Trimiterea invitațiilor
 • Achiziționarea premiilor

Pentru organizarea cu succes a festivalului nostru avem parte de sprijinul următorilor parteneri:

 • DGETS
 • Primăria orașului Vatra și Consiliul Local Vatra
 • Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove
 • Parohia Ortodoxă “Acoperămîntul Maicii Domnului și Sfîntul Simion Stîlpnicul” Vatra.
 1. Condițiile de participare

Precizări:

Produsele realizate nu se returnează. Elevii vor fi însoţiţi de maxim două cadre didactice dintre cele care i-au îndrumat.

Nerespectarea indicaţiilor date în prezentul regulament atrage după sine eliminarea participantului din concurs.

Secţiunea 1: Joc (dans) popular.

– Se va realiza o prezentare a unui joc popular.

Fondul muzical va fi adus pe un CD.

– Pot participa 8 perechi din clasele I-IX.

– Timp alocat: 10 minute

Secţiunea 2: Povestea oului de Paști.

Un elev din clasele I-IV costumat în ou prezintă povestea oului de Paști (cîntecel, poezie, poveste..).

– Costumele NU pot fi închiriate, se confecționează la nivelul școlii.

– Timp alocat: 3-5 minute.

Secţiunea 3: Concurs de pricesne „Taine ce ni se deschid prin cînt” (Medalion literaro-muzical).

– Fiecare echipă va prezenta un medalion literar muzical “Taine ce ni se deschid prin cînt”, dedicate sfintelor sărbători pascale.

– Participanții avînd la bază tematica concursului vor monta fragmente specifice sărbătorii (poezii, pricesne) unde vor utiliza elemente tetralizate, recital de versuri, cîntece pascale, piese religioase.

– Se vor lua în considerație ținuta vestimentară a echipei, valoarea artistic a mesajului, scenografia, varietatea genurilor, elementele de decor, precum și erudiția, fantezia, plasticitatea, ținuta scenic, accesoriile necesare.

– Proba constă în interpretarea unei singure pricesne specifice sărbătorii de Paști.

– Pot participa 1 – 3 elevi din clasele V-IX.

– Timp alocat: 3-5 minute.

Secțiunea 4: Tradiții din localitatea natală în Săptămîna Luminată.

– Proba constă în prezentarea unei tradiții din localitate (satul natal, comună, oraș).

– Prezentarea se poate realiza folosind planșe, Power Point, etc.

– Poate participa un elev din clasele V-IX.

Timp alocat 3-5 minute.

Secțiunea 5: Pictarea ouălor și compoziților pascale cu tema „Învierea Domnului”.

Va contribui la ridicarea nivelului artisitic, la realizarea concepției dezvoltării sistemului de educație în cunoașterea tradițiilor creștine la desen și menaj artistic.

– Lucrările vor fi confecționate și pictate din diferite materiale din natură, respectînd regulile de igienă și securitate în timpul lucrului.

– Desenele vor fi executate în: acuarelă, guaș, colaj, stofă, materiale din natură, ou, evitînd materiale care se șterg ușor și cele toxice; pe fiecare lucrare să se indice numele prenumele executantului și instituția de învățămînt.

– Subiectul abordat la această secțiune are tema pascală. Participantul își va aduce pentru pictarea ouălor următoarele materiale: ou de găină gol, tempera, pensulă, recipient pentru apă, șervețele.

– Poate participa un elev din clasele V-IX.

Timp alocat: 3 ore.

Secțiunea 6: Bucuria Învierii” – compunere sau eseu.

– Proba constă în realizarea unei compuneri sau eseu cu tema „Bucuria Învierii” folosind obligatoriu cele zece cuvinte indicate de juriu.

– Pe fiecare lucrare să se indice numele prenumele executantului și instituția de învățămînt.

– Poate participa 1 elev din clasele V-IX. Timp alocat: 1,5 ore.

Secțiunea 7: Concurs pe teme religioase Săptămîna Patimilor”.

– Elevii vor răspunde la întrebări pe tema “Săptămîna Patimilor”.

– Concursul se va desfășura în trei etape.

– I etapă întrebări tip grilă,

– a II-a etapă completare de frază,

– a III-a etapă întrebări cu răspuns scurt.

– Concurenții vor fi eliminați din concurs dacă vor greși o întrebare la oricare din cele trei etape.

– Pot participa doi elevi din clasele V-IX.

Bibliografie:

 1. Mica Biblie, Ed. IBMBOR, București.

 2. Biblia sau Sfînta Scriptură, ediție jubiliară a Sfîntului Sinod, diortosită și adnotată de către Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, București, 2001.

 3. Catehism ortodox, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2005.

 4. Evanghelii Sfinte și Rugăciuni alese, Ed. Renașterea, Cluj – Napoca, 2008, pp. 9-227.

 5. N. Fuștei. Creștinismul pe înțelesul tuturor. Ed. CUVÎNTUL-ABC, 2012

 6. ABC-ul creștin În legea Domnului. Ed. CUVÎNTUL-ABC, 2013.

 7. Manualele de religie pentru clasele I-VI, autor Liliana Ctețu.

Secțiunea 8: Pictură de icoane pe sticlă.

– Vor fi aduse de către participanți următoarele materiale necesare: sticlă degresată (dimensiunea sticlei A4), tempera, pensule, tuș negru, zahăr (pentru aderență în tuș să se prindă pe sticlă), recipient pentru apă, șervețele, bețișoare cu vată, ouă pentru emulsie (să fie amestecată tempera), spirt sanitar. Se poate folosi foiță de aur.

– Poate participa 1 elev din clasele V-IX.

Timp alocat: 3 ore.

 1. Criterii de apreciere

 1. Membrii juriului vor aprecia:
 • originalitatea creațiilor proprii (eseuri, poezie), posterelor, medalioanelor literar muzicale;
 • măiestria interpretativă;
 • valoarea artisitică a mesajului, erudiția, fantezia, plasticitatea;
 • ținuta scenică, scenografia;
 1. Premierea învingătorilor se va efectua în baza deciziei juriului, conform Regulamentului în vigoare, unde se vor acorda diplome și premii.
 2. Juriului i se permite să întervină cu modificări în modalitatea de repartizare a premiilor, menținînd suma indicată în devizul de cheltuieli.
 3. Desfășurarea festivalului-concurs prevede cheltuieli pentru remunerarea juriului, sonorizare, amenajarea scenei și sălilor, conform devizului de cheltuieli.

Rezultatele festivalului se vor concretiza în:

 • expoziție de felicitări de Paști, de icoane pe sticlă

 • compuneri despre sărbătorile pascale

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului:

 • elevii, părinții, profesorii, comunitatea locală

Activități de promovare:

 • realizarea unei întîlniri cu reprezentanții comunității locale și a partenerilor, în cadrul căreia se va derula o prezentare Power Point cu momente importante de la festival

 • realizarea de afișe, pliante, fluturași și distribuirea lor

 • realizarea de Cd-uri cu imagini din timpul festivalului și trimiterea acestora la școlile participante

 • diseminarea în cadrul cercurilor pedagogice pe discipline

 • realizarea invitațiilor la ediția a I-a a festivalului și trimiterea acestora la diferite școli din municipiul Chișinău și din raioanele limitrofe

 • promovarea festivalului prin mijloacele mass-media: Radio Moldova 1, Național FM; Ziarele Făclia, Univers Pedagogic, Revista „Învățătorul modern” .

 • afișarea proiectului pe site-ul mitropolia.md, http://www.chisinauedu.md.

Termen limită de primire a fişei de înscriere: 21.04.2015, prin fax la numărul: 022 61-52-64, sau pe adresa de e-mail: gimnaziulnr51@gmail.com.