Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

4:42, duminică, 5 mai, 2013

Învierea Mântuitorului Hristos celebrată la Catedrala Mitropolitană

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! Acesta este salutul care a răsunat în această noapte luminată la Catedrala Mitropolitană din Chișinău în timpul serviciului divin praznical săvârșit de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și un numeros sobor preoțesc.

Alături de sutele de credincioși care au inundat sfântul locaș și scuarul acestuia, la slujba de Paști au participat Președintele Țării, Domnul Nicolae Timofti împreună cu Prima Doamnă, Prim-Ministrul interimar, Domnul Iurie Leancă, ex-Premierul, Domnul Vlad Filat și alți înalți demnitari de stat.

Cu prilejul Praznicului praznicelor a fost dată citirii Pastorala Chiriarhului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care se menționează: A mărturisi Învierea lui Hristos, înseamnă nu numai a avea în suflet icoana Sa vie și luminoasă, ci a te sili să o descifrezi și în ființa semenului tău. înseamnă a avea grijă nu numai pentru binele și fericirea proprie, ci în aceeași măsură și pentru binele și fericirea tuturor semenilor tăi. Prezența Mântuitorului cel Înviat o simțim și o trăim mai cu seamă întreolaltă.

Prin Înviere, El întinde peste noi toți ocrotirea și bunătatea Sa, pacea și iubirea Sa, cât și nemărginita-i milostivire. „În El trăim și ne mișcăm și suntem”. (Fapte 17,28). Învăluiți fiind de aceste virtuți, așa trebuie să se desfășoare întreaga noastră viață duhovnicească rămânând într-o desăvârșită legătură cu Mântuitorul Hristos Cel înviat, prezent de-a pururi în Biserică.

De aceea, vă îndemn pe toți: arhipăstori și preoți-slujitori, monahi și monahii, vârstnici și tineri, ostași și cei din înalte dregătorii, ca în această perioadă a Învierii Domnului, dar și în toate zilele vieții noastre să rămânem cu Hristos Domnul și Biserica Sa Drept-măritoare, săvârșind rugăciuni neîntrerupte și fapte creștinești pentru tot poporul și pentru fiecare.

Împărtășindu-vă arhiereasca noastră binecuvântare în această luminoasă noapte pascală, vă doresc tuturor să sărbătoriți în pace și cu belșug, în liniște și cu bucurii sfinte „Paștile lui Dumnezeu cele mântuitoare”, adeverind tuturor împreună că:

 Adevărat a Înviat Domnul Hristos!

Mai târziu a fost citit mesajul pascal al Domnului Președinte Nicolae Timofti, care a felicitat credincioșii cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, urând tuturor să rămână ascultători învățăturii Bisericii Ortodoxe și să valorifice credința spre împlinirea sufletească personală și de obște.

În continuarea Sfintei Liturghii, Vlădica Vladimir a citit Evanghelia în limba latină, după care slujitorii au dat citire pe rând pericopei Evanghelice în limbile franceză, slavonă, germană, portugheză și engleză.

În zorii zilei, după slujbă, Mitropolitul, salutând credincioșii cu tradiționalul salut pascal a sfințit prinoasele acestora.

Și în acest an, prezența masivă a credincioșilor la serviciul divin al Sfintelor Paști, a demonstrat încă o dată unitatea poporului nostru în jurul unei idei spirituale edificatoare, care vine să întărească societatea autohtonă și să o ferească de fenomenele distructive.