Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:45, vineri, 11 mai, 2012

Întruniri cu elevi din raionul Orhei

Ultima zi a întâlnirilor cu tinerii din cadrul Săptămânii Tineretului Ortodox a presupus deplasări şi în raionul Orhei. Au fost vizitate gimnaziile din s. Ivancea, s. Lucaşeuca şi or. Orhei, precum şi Şcolile Internat din Ivancea şi Orhei.
Îmbucurător este faptul că în instituţiile vizitate este predată Religia, ceea ce a presupus o comunicare vie între preoţii invitaţi şi elevi. Peste 500 de copii şi adolescenţi au avut parte de discuţii de suflet la tema Învierii Domnului, fiind intonată cântarea „Hristos a Înviat”.
Preoţii Octavian Moşin şi Maxim Radu-Tataru au abordat şi alte aspecte actuale ale vieţii duhovniceşti, încurajându-i pe slujitorii care zi de zi sădesc cuvântul dumnezeiesc în aceste şcoli.
Fiecare instituţie a primit în dar câte un set de cărţi ziditoare de suflet, iar învăţăceii s-au ales cu cruciuliţe şi cărţi de rugăciuni.
Prot. Iulian Raţă, responsabil de sectorul învăţământ al protopopiatului, ne-a comunicat următoarele: „Religia ca disciplină opţională în cadrul învăţământului preuniversitar este predată mai în toate instituţiile din cadrul blagociniei. Graţie iniţiativei şi susţinerii părintelui protopop Arhim Siluan (Şalaru), au fost organizate câteva seminare şi întâlniri cu profesorii de religie. Se lucrează în vederea asigurării cu manuale şi informaţie metodică la această disciplină. Slujitorii încearcă să ajungă la inimile celor în creştere, iar când nu reuşesc se găsesc pedagogi cu inimă creştină dornici de a le cultiva credinţa dreptmăritoare.
Evident, suntem la un început de drum, dar credem că aceste eforturi depuse de către protopopiat vor aduce ulterior şi roadele mult aşteptate – o generaţie cu frică de Dumnezeu şi dornică de a duce o viaţă virtuoasă.”