Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:01, sâmbătă, 27 aprilie, 2013

Către mărețul praznic al Floriilor slujitorii din sectorul III al capitalei au fost convocați la ședința protopopiatului

IMG_0411

Către mărețul praznic al Floriilor slujitorii din sectorul III al capitalei au fost convocați la ședința protopopiatului, care s-a desfășurat în parohia ”Sfinții Voievozi” din or. Durlești.

Întrunirea a început cu slujba închinată Sfinților Cuvioși de la Lavra Pecerska, a căror părticele din moaște sunt expuse în această biserică spre închinarea credincioșilor.
A urmat ședința slujitorilor, care au abordat diverse aspecte organizatorice în cadrul circumscripției. S-a discutat situația din fiecare comunitate din cele peste 20 de parohii ale sectorului.
Părintele protopop Zosima Toia s-a referit la necesitatea consolidării eforturilor întru intensificarea activității misionar-pastorale a bisericilor din urbă, organizarea unor activități comune, în special în preajma Învierii.
”Venim cu un îndemn frățesc: să fim tot mai conștienți de responsabilitatea pusă asupra fiecăruia din noi prin Taina Hirotoniei. Ar trebui să fim lumina lumii, călăuzind poporul dreptmăritor spre limanul mântuirii. Să slujim cu frică și luare aminte la cele sfinte, să omorâm, prin post și rugăciune, tot răul din noi, pentru ca să fim vrednici de Înviere” – a menționat în cuvântul său de salut Prot. Zosima Toia.
În cadrul discuțiilor purtate au fost luate următoarele decizii:
Desemnarea secretarului circumscripției în persoana preotului Adrian Toia. Părintele protopop va fi ajutat în vedrea soluționării diverselor neînțelegeri și dificultăți moral-disciplinare de către Protoiereii Victor Pleșca și Andrei Braniște.
Inspector școlar din partea circumscripției a fost ales preotul Grigore Costin, iar funcția de duhovnic va fi îndeplinită tot de către părintele protopop.
Responsabil de realțiile cu mass-media va fi preotul Octavian Moșin, care a adus la cunoștință intenția de a crea un site comun al parohiilor din cuprinsul capitalei, îndemnând slujitorii să prezinte informația necesară realizării acestui proiect.
Părintele protopop a îndemnat parohiile să contribuie la susținerea campaniei Casă de piatră pentru cea de suflete, inițiată de către Mitropolie, în vederea ajutorării unei familii cu 6 copii din capitală. Astfel, către Sf. Paști urmează să fie colectate ajutoare pentru familia Foltea, care crește și educă minunați copii, dar nu au un loc de trai.
A urmat spovedania sfințiților părinți, la care a participat pentru ultima oară fostul duhovnic al municipiului, protoiereul Agafonic Potoroacă, venind cu sfaturi duhovnicești către confrații săi slujitori.
Evenimentul s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire Domnului pentru toate binefacerile primite.

A consemnat Pr. Mihail Bortă