Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:17, vineri, 9 noiembrie, 2012

Întrunirea metodică a inspectorilor şcolari din eparhii şi a metodiştilor din protopopiate, responsabili de predarea Religiei

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințiţului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, pe data de 14 noiembrie 2012, ora 9.30 în incinta Mitropoliei va avea loc întrunirea metodică a inspectorilor şcolari din eparhii şi a metodiştilor din protopopiate, responsabili de predarea Religiei.

Fiecare metodist va prezenta:

1. Informaţie privind predarea religiei în şcolile din cadrul protopopiatului, inclusiv în şcolile duminicale, în care se va indica: clasa, nr. de elevi care frecventează ora de Religie, numele şi prenumele profesorului, studiile profesorului.

2. Planul de lucru pentru anul şcolar 2012-2013:

   • întrunirile metodice ale profesorilor de religie (cel puţin două întruniri)
   • activităţi extracurriculare la nivel de raion, protopopiat
   • alte evenimente importante ce ţin de educaţia religioasă în şcoală, comunitate

Direcția metodică a Departamentului Studii va prezenta:

  • condiţiile de desfăşurare a conferinţelor şi altor activităţi tematice la nivel republican pentru elevi şi profesorii de religie.
  • pilotarea manualelor de religie pentru clasele 3-6
  • activităţi în cadrul bibliotecilor parohiale
  • diverse