Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:22, miercuri, 26 noiembrie, 2014

Întâistătătorul s-a întâlnit cu protopopii din Eparhia de Chișinău

Astăzi, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit la Palatul Mitropolitan cu mai mulți protopopi din Eparhia de Centru, cu care Întâistătătorul a discutat despre cele mai importante evenimente bisericești din ultima perioadă, dar și ale anului calendaristic 2014, punându-se accent totodată și pe apropierea Postului Nașterii Domnului și pe pregătirile corespunzătoare bunei întâmpinări a marelui Praznic.

În alocuțiunea sa, Vlădica Vladimir a dat o apreciere înaltă realizărilor socio-bisericești care au fost făcute în Eparhie datorită inițiativelor și dinamismului părinților blagocini. În acest context, Chiriarhul a acordat slujitorilor prezenți alese distincții bisericești, după cum urmează: Părintele Arhimandrit Siluan (Șalaru), Stareț al Sfintei Mănăstiri Curchi și Protopop de Orhei, a primit din partea Mitropolitului Ordinul „Meritul Bisericesc”, pentru străduința depusă spre buna organizare și desfășurare a slujbei de sfințire a Catedralei din incinta așezământului monahal. La rândul lor, ceilalți protopopi s-au învrednicit de medalia „25 de ani de slujire arhirească a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova”.

Părinții protopopi și-au manifestat recunoștința fiască față de Mitropolit pentru aprecierile date, menționând că rămânând fii ascultători ai Sfintei noastre Biserici, se vor strădui și de acum înainte, prin bunăvoința lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Întâistătătorului, să înfăptuiască toate cele folositoare sufletului, spre mântuire și viață veșnică.