Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:02, marți, 26 mai, 2015

Întâistătătorul a liturghisit la Sfânta Mănăstire Saharna

În ziua prăznuirii Preacuviosului Părinte Macarie de la Saharna, mănăstirea „Sfânta Treime” a găzduit un  serviciu divin oficiat de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir și un numeros sobor preoțesc.

În timpul Sfintei Liturghii mai mulți slujitori au fost decorați cu înalte distincții bisericești pentru munca sârguincioasă pe care o depun pentru binele şi mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După Liturghie soborul preoțesc și numeroșii creștini prezenți la slujbă, având pe Întâistătător în frunte, au înconjurat biserica „Sfânta Treime”, purtând icoana făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului și racla cu moaștele Preacuviosului Macarie.

Mai târziu, Vlădica Vladimir s-a adresat către cei prezenți cu un cuvânt de felicitare, vorbind despre importanța și valoarea duhovnicească a mănăstirii Saharna pentru istoria și spiritualitatea poporului nostru, menționând în acest sens truda și dăruirea obștii monahale condusă de către părintele stareț Arhim. Adrian (Baciu), care contribuie ca această deosebită mănăstire să fie o oază de regăsire sufletească, așa cum a fost la începuturile existenței sale. Enumerând marii duhovnici și cuvioși care au viețuit și s-au rugat de-a lungul timpului în mănăstirea Saharna, referindu-se în special la vrednicul de pomenire Părinte Macarie, Mitropolitul și-a manifestat speranța că aceiași trăire deosebită va dăinui în așezământul monahal și de acum înainte, spre luminarea și îndreptarea poporului binecredincios.

La rândul său, părintele stareț Adrian (Baciu) a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru frumoasele și sincerele cuvinte de felicitare, menționând că toate câte se fac între zidurile mănăstirii se fac cu dragoste, smerenie și frică de Dumnezeu spre lauda Sfintei Treimi și spre mântuirea binecredincioșilor creștini. Părintele Arhimandrit nu a uitat să menționeze aportul adus de către Mitropolitul Vladimir de-a lungul timpului spre binele așezământului monahal, a obștii, dar și al tuturor celor care trec pragul mănăstirii.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a oficiat un  parastas la mormântul monahiei Maria (Baciu), iar mai apoi a vizitat și șantierul catedralei „Învierea Domnului”, care se desfășoară pe teritoriul mănăstirii.