Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:31, luni, 26 noiembrie, 2012

Întâistătătorul a liturghisit la mănăstirea Japca

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la una dintre cele mai vechi așezăminte monahale dintre Prut și Nistru – mănăstirea Japca. Aici arhiereul a fost întâmpinat de obștea monahală în frunte cu maca stareță – Eg. Arsenia și de numeroși pelerini evlavioși, însetați de Adevărul Evangheliei.

Serviciul divin săvârșit aici a fost parcă o transpunere în vechile timpuri – aceeași împăcare sufletească și pietate duhovnicească de odinioară, aceleași chipuri luminate de făclia nestinsă a credinței și aceeași speranță întru mântuire, citită pe fața fiecăruia dintre credincioși.

Vorbind drept-măritoarei adunări, Vlădica Vladimir a menționat că aceasta a fost prima mănăstire din Moldova pe care a vizitat-o împreună cu mama sa acum mulți ani în urmă. Iar astăzi, revenind aici, retrăiește aceleași momente de bucurie duhovnicească și regăsire.

Înalt Prea Sfinția Sa a mai menționat că mănăstirea Japca a reușit să reziste presiunilor din timpurile prigoanei, rămânând deschisă în anii grei ai ateismului și devenind astfel un bastion al credinței. După cum a observat Mitropolitul, această vrednică tradiție este dusă cu cinste mai departe de actualele măicuțe în frunte cu maica stareță, care au grijă să păstreze bunul nume al așezământului monahal, fiind gata să primească și să aline suferința sufletească a oricărui om încercat de cumpene și năpaste.

Totodată, credincioșii au avut parte și de un frumos dar de suflet din partea Înalt Prea Sfinției Sale – câte o cărțulie de rugăciuni în caz de boală, spre întărire trupească și sufletească.

Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă frățească.