Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:13, duminică, 10 noiembrie, 2013

Întâistătătorul a liturghisit la Catedrala „Nașterea Domnului”

În dimineața zilei de astăzi, numeroșii enoriași ai Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” au venit în Casa Domnului spre a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de către Vlădica Vladimir, astfel încât, uniți în rugăciune cu Întâistătătorul, să dea laudă lui Dumnezeu pentru minunatele sale binefaceri revărsate cu prisosință peste robii Săi. Așadar, Liturghia Arhierească a fost prilej de aleasă bucurie duhovnicească și nădejde întru mântuire pentru poporul cel însetat de Adevărul Ortodoxiei.

În continuare credincioșii au ascultat o predică de îmbărbătare sufletească, spre a trece de toate piedicile și ispitele, pentru a trăi viața în numele Domnului nostru Iisus Hristos.

După Liturghie creștinii au primit binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir și au mers pe la casele lor întremați sufletește, cu gânduri senine, izvorâte din înțelepciunea Evangheliei, fiind astfel făclii vii de trăire a Credinței dătătoare de viață veșnică.