Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:13, luni, 12 noiembrie, 2012

Întâistătătorul a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

În cea de a XXIII-a Duminică după Rusalii, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Naşterea Domnului”, rugându-se împreună cu clerul şi poporul prezent la slujbă pentru binele şi liniştea ţării şi a tuturor confraţilor ortodocşi.

Ca întotdeauna, binecuvântările arhiereşti au adus lumina pe chipurile enoriaşilor, care după o săptămână plină de grijile vieţii, au venit de sfânta duminică la biserică pentru a căpăta întărirea duhovnicească atât de necesară tuturor nouă pentru a trece cu bine prin învolburatele ape ale existenţei pământeşti.

După Liturghie credincioşilor le-a predicat Arhim. Ambrozie (Iurasov), un oaspete mult aşteptat din Rusia, care pe parcursul ultimilor zile a susţinut mai multe conferinţe, venind să vorbească şi credincioşilor adunaţi la Catedrala Mitropolitană.