Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 9 iunie, 2013

Întâistătătorul a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

În această duminică, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului”, rugându-se dimpreună cu clerul și poporul pentru bunăstarea și liniștea țării.

În timpul slujbei, tânărul Nicolae Sănduță a fost hirotonit în treapta de diacon, primind din partea Chiriarhului felicitări și sfaturi pentru o slujire demnă și folositoare la Prestolul Domnului.

Nou-hirotonitul diacon și-a exprimat recunoștința față de Mitropolit pentru marea cinste de a-l fi ridicat în această treaptă de slujire, promițând să rămână fiu ascultător și smerit al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După Liturghie Vlădica Vladimir a oficiat un Te-Deum de mulțumire pentru toate binefacerile și binecuvântările lui Dumnezeu.