Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:34, luni, 24 noiembrie, 2014

Întâistătătorul a liturghisit în parohia „Adormirea Maicii Domnului” din s. Sârcova, r. Rezina

Această săptămână a început pentru credincioșii din s. Sârcova, r. Rezina cu binecuvântarea arhierească, or, creștinii l-au avut oaspete în parohia „Adormirea Maicii Domnului” pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica renovată recent prin străduința părintelui paroh Prot. Serghei Lupan și prin binevoința ctitorilor.

Cu acest prilej, pentru munca depusă cu dragoste și conștiinciozitate, părintele Serghei a fost decorat de către Vlădica Vladimir cu dreptul de a purta Mitră, cu speranța că și de acum înainte își va dedica activitatea pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. De înalte distincții bisericești din partea Mitropolitului, s-au învrednicit și alți slujitori care își fac slujirea cu deosebită râvnă.

În continuarea slujbei, poporul în frunte cu Întâistătătorul său, s-a rugat către Mântuitorul Hristos pentru pace și liniște în țară și în sufletul fiecărui om.

După oficierea unui Te-Deum, Înaltpreasfinția Sa a adresat slujitorilor și enoriașilor un cuvânt de felicitare și de îndrumare părintească, îndemnând comunitatea, în frunte cu Prot. Mitr. Serghei Lupan, să ia aminte la învățătura Evangheliei lui Dumnezeu și să propovăduiască învățătura Ortodoxă nu numai prin cuvânt, dar și prin faptă.

La rândul său, părintele paroh i-a mulțumit Mitropolitului pentru binevoința de a se afla în mijlocul credincioșilor din Sârcova, în această zi emblematică, menționând că și de azi înainte cu binecuvântarea Întâistătătorului și cu nădejde în Bunul Dumnezeu, se va strădui să păstorească turma încredințată spre mântuirea sufletului și dobândirea Împărăției celei Cerești.