Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:00, joi, 3 ianuarie, 2019

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI – ATENȚIONEAZĂ!

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, ca autoritate centrală de administrare publică în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, a efectuat analiza evoluției incendiilor la obiectivele de cult pentru perioada anilor 2014-2018 și comunică următoarele:

În rezultatul analizei efectuate, s-a atestat o creștere bruscă a numărului de incendii la obiectivele de cult în perioada anului 2018. În același timp între anii 2014-2018 s-au produs 31 incendii la obiectivele nominalizate din localitățile republicii. Cele mai frecvente cauze de producere ale incendiilor rămân a fi imprudența la utilizarea focului deschis și scurt circuitul.

Totodată, s-a constatat faptul că cele mai multe incendii (21 incendii) s-au produs în perioada rece a anului, ceea ce demonstrează că persoanele cu funcții de răspundere nu respectă în plină măsură prevederile  art. 11 al Legii nr. 267 din 09.11.1994 și nu se asigură la nivelul corespunzător apărarea împotriva incendiilor la obiectivele în gestiune în perioada dată.

În context, întru neadmiterea incidentelor la obiectivele de cult, precum și asigurarea securității la incendiu, solicităm respectarea cu strictețe a următoarelor cerințe:

Respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobelor și altor mijloace termogeneratoare.

De atras o atenție deosebită la utilizarea focului deschis (lumânări, candele, etc) și de a nu admite lăsarea acestora fără supraveghere.

Amenajarea unor locuri pentru punerea lumânărilor aprinse, la distanțe de siguranță, față de elementele de construcție combustibile și de mobilierul din interiorul bisericilor.

Interzicerea blocării căilor de acces pentru autospecialele de intervenție ale pompierilor la un eventual incendiu.

Asigurarea lăcașelor de cult cu mijloace primare de intervenție în caz de incendiu, cât și instruirea corespunzătoare a personalului pentru reacționarea primară promptă pentru evacuarea persoanelor și stingerea unui eventual incendiu

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI exprimă disponibilitatea conlucrării în domeniul vizat.

Șeful Inspectoratului
General-maior al s/salvare,

Mihail Harabagiu