Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:12, vineri, 8 mai, 2015

Înscrie-ți copilul la ora de Religie până la sfârșitul lunii mai!

Dă dovadă de curaj civic și spune ce fel de educație vrei să-i dai copilului tău! Oferă-i copilului posibilitatea de a-și cunoaște religia și de a alege ulterior în cunoștință de cauză.

 Nu te lăsa intimidat, fii tu primul care vei avea curajul să-i ceri dirigintelui să informeze părinții despre posibilitatea studierii Religiei.

Potrivit Hotărârii nr. 596/02.07.2010 a Guvernului Republicii Moldova,  participarea la ora de Religie se face numai în baza unei cereri scrise.

Mitropolia Moldovei vine în ajutorul părinţilor şi pune la dispoziţie un model de cerere de înscriere la cursul de Religie.

Astfel, pentru anul şcolar 2015-2016, părinţii pot depune cerere, prin care să-şi înscrie copiii la ora de Religie, până la 25 mai 2015:

 

Model de cerere

Directorului Liceului Teoretic/școlii ………………………………………………………………….,

Domnului/Doamnei…………………………………………………………,

 

 

Domnule/Doamnă Director,

Subsemnata/subsemnatul ……………………………………………………………………,

(numele, prenumele părintelui/reprezentantului legal, cod personal nr. ……………………………………..)

părinte al elevului…………………………………………………………………………………………………………………,

(numele, prenumele elevului)

prin prezenta, solicit frecventarea de către fiul/fiica meu/mea a orei de religie, cultul

……………………………………………………. .

 

Data                                                                                                                                      Semnătura

……………………………………                                                                                                ……………………………………