Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:20, sâmbătă, 21 iulie, 2018

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, la popas aniversar

Înaltpreasfințite Stăpâne,

Iată că, prin mila şi voia Milostivului Dumnezeu, au trecut 29 de ani din momentul în care, aţi început cu smerenie, înţelepciune şi dreptate, misiunea de arhipăstorire a binecredinciosului popor al Moldovei.

Această perioadă este, deja, una istorică în viaţa eclesială a neamului nostru, pentru că, fiind îndrumat de Domnul şi mânat de dragostea frăţească, aţi reuşit să depăşiţi cele mai dificile momente ale imtemperiilor temporale şi aţi întărit temelia Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, după o lungă perioadă de prigoană şi de sbucium.

Prin exemplul personal de hărnicie, devotament şi dăruire de sine, aţi adunat clerul şi poporul în jurul celor mai sfinte idealuri, care au jucat şi constituie să joace rolul de consolidare primordială a societăţii noastre în numele Adevărului celui Viu.

Înaltpreasfinţia Voastră,

În zi aniversară, Vă adresăm felicitările noastre cordiale, însoțite de nădejdea că și de acum înainte, încă mulţi și binecuvântați ani, Bunul şi Atotputernicul Dumnezeu și Preacurata Maica Sa, Vă vor ocroti și Vă vor îndruma gândurile şi faptele întru buna lucrare şi îngrijire a Viei Domnului şi întru arhipăstorirea poporului doritor de mântuire.

Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu fiască supunere și ales respect,
colaboratorii Direcției Mitropolitane