Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:25, duminică, 12 iulie, 2015

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Căuşeni

În ziua prăznurii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a poposit pe meleagurile Căuşenilor, unde, cu aleasă bucurie fiască, a fost întrâmpinat la biserica cu hramul în cinstea celor doi mari propovăduitori, de către nenumăraţi credincioşi, Protpopul circumscripţiei de Căuşeni, parohul sâfnului lăcaş şi zeci de slujitori ai Sfântului Altar.

În timpul serviciului divin, mai mulţi preoţi s-au învrednicit de importante distincţii bisericeşti, înmânate de către Întâistătător, după care, clerul şi poporul, având în frunte pe Arhipăstor, s-au rugat Bunului Dumnezeu, mulţumindu-I pentru mila Sa cea nemărginită şi cerând mijlocirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în faţa Dreptului Judecător.

După rostirea Rugăciunii Domneşti şi împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos, Mitropolitul dimpreună cu poporul dreptcredincios au înconjurat biserica, iar mai apoi a fost săvârşit un Te-Deum de mulţumire.

În continuare, Vlădica Vladimir s-a adresat cu un cuvânt de felicitare şi învăţătură către binecredincioasa adunare, apreciind în mod deosebit prezenţa reprezentanţilor de vârf ai administraţiei publice locale şi hărnicia duhovnicească a tuturor slujitorilor şi enoriaşilor istoricei biserici „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Căuşeni.