Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:05, sâmbătă, 9 mai, 2015

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a participat la festivitățile prilejuite de cea de a 70-a aniversare a Zilei Victoriei

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a Zilei Victoriei, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a participat la ceremonia depunerii de flori la Complexul memorial „Eternitate”.

La eveniment a fost prezentă conducerea de vârf a țării, membri ai corpului diplomatic, veterani, rude ale acestora şi numeroși chişinăuieni care au venit să-şi manifeste recunoștința pentru erosimul şi sacrificiul ostaşilor din cel de-al doilea Război Mondial.

În această zi ÎPS Mitropolit Vladimir a declarat următoarele: “Ziua Victoriei este prilej să ne rugăm pentru cei care au căzut pe câmpurile de luptă în numele unor idealuri sfinte, luptând pentru glia şi neamul lor. Să cugetăm, deci, asupra faptelor de vitejie ale înaintaşilor noştri şi să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne înzestreze cu acelaşi curaj şi acelaşi spirit jertfelnic. Să ne rugăm pentru sufletele celor căzuți la datorie, să ne rugăm pentru viața și sănătatea celor rămași în viață, să ne rugăm pentru pace, liniște şi vremuri netulburate.”

Menționăm că astăzi, cu binecuvântarea Întâistătătorului, în toate biesricile din cuprinsul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, la ora 11.30, a fost oficiată o panihidă întru pomenirea ostașilor căzuți și a veteranilor trecuți la cele veșnice, iar de la 12.00 și până la 12.15, în memoria lor au fost trase clopotele.