Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 25 august, 2015

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a participat la Drumul Crucii alături de slujitori şi credincioşi

Astăzi, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir s-a alăturat numeroşilor slujitori şi credincioşi care au pornit la data de 5 august a.c., la un Drum al Crucii şi al Pocăinţei în forma Sfintei Cruci, prin ţară.

Poporul cel binecredincios, având în frunte pe Întâistătător a parcurs astăzi pe jos mai mulţi kilometri, purtând icoana făcătoare de minuni cu chipul Maicii Domnului de la Hârbovăţ şi înălţând rugi către Bunul Dumnezeu.

La amiază, procesiunea a poposit în s. Zubreşti, r. Străşeni, unde, ajungând la o impunătoare răstignire amplasată pe cel mai înalt punct geografic din preajma localităţii, Vlădica Vladimir a săvârşit un Te-Deum de mulţumire.

În conitnuare, Înaltpreasfinţia Sa a adresat un cunvânt de întărire duhovnicească pentru toţi nevoitorii, clerici şi mireni, participanţi la Drumul Crucii, îndemnându-i ca şi în continuare, până la încheierea procesiunii să se roage cu multă sârguinţă către Maica Domnului şi Mântuitorul Hristos pentru pace, linişte şi bună înţelegere pe pământul Moldovei.

După trapeza frăţească ce a avut loc în câmp, Mitropolitul şi toţi cei prezenţi au mai parcurs o distanţă de aproximativ 10 km, în numele şi spre lauda lui Dumnezeu.