Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:33, duminică, 6 iulie, 2014

Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala centrală din Chişinău

În cea de a IV-a duminică după Cincizecime, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a săvârşit slujba Sfintei Liturghii la Catedrala centrală a Capitalei, împărtăşind bucuria binecuvântată a rugăciunii către Mântuitor cu clerul şi poporul prezenţi în Sfânta  Biserică, pentru a cinsti pe Domnul Dumnezeu, cerând mila şi îndurările Sale pentru poporul cel binecredincios şi dornic de binecuvântarea cerească.

În timpul slujbei, Întâistătărorul a oficiat o panihidă pentru nou-adormitul Mitropolit al Kievului şi al Întregii Ucraine, Preafericitul Vladimir, care a trecut ieri la cele veşnice.

În continuarea serviciului divin, Înalpreasfinţia Sa a rostit la unison cu zecile de credincioşi Rugăciunea Domnească, după care a binecuvântat enoriaşii, îndemnându-i spre fapte bune, pentru folosul sufletului şi a mântuirii.