Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:56, duminică, 27 aprilie, 2014

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala „Nașterea Domnului”

În Duminica Tomii, a doua după Praznicul Sfintelor Paști, Sfânta Liturghie săvârșită de către Arhipăstor a reunit în rugăciune frățească zecile și zecile de enoriași ai Catedralei Centrale din Chișinău.

Serviciul divin s-a dovedit a fi emblmatic pentru Egumenul Sebastian (Balan), clericul Sfintei Mănăstiri „Înălțarea Domnului” Japca, deoarece a fost decorat de către Mitropolit cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe, în semn de apreciere pentru slujirea Sârguincioasă a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Tototodată, tânărul ipodiacon Alexandru Comendant a fost hirotonit de către Vlădica Vladimir  în treapta diaconească, primind astfel binecuvântarea cuveenită pentru a se dedica cu și mai multă aprindere spre a fi rugător Domnului pentru poporul binecredincios.

În continuare, credincioșii au ascultat predica la Duminica Tomii, primind sfat și îndemn drept pentru a se încrede în puterea și mila Domnului și pentru a nu se îndoi nicio clipă în înțelepciunea nețărmuită și dragostea Mântuitorului pentru robii Săi.