Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 29 martie, 2013

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir s-a întâlnit cu preoții și preotesele din circumscripția de Strășeni

IMG_0522

Joi, 28 martie a.c., mănăstirea Căpriana a găzduit o întrunire a preoților și preoteselor din Protopopiatul de Strășeni la care a fost prezent și Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

Evenimentul moderat de către părintele Protopop Prot. Mitr. Victor Mihalachi a avut genericul  ”Misiunea preotului erudit, evlavios și înțelept, în ascultarea și mărturisirea credinței prin darurile spirituale”, în cadrul căruia mai mulți preoți au vorbit despre locul și rolul slujitorului Altarului în societatea contemporană, precum și despre cunoștințele obligatorii pe care trebuie să le aibă fiecare preot pentru a fi de folos semenilor și pentru a-și îndeplini cu conștiinciozitate misiunea pastorală.

Adresându-se celor prezenți, Vlădica Vladimir a dat o apreciere deosebită acestei întâlniri, mai ales că s-a desfășurat în perioada Postului Mare, atunci când sufletul are nevoie de și mai multă întărire și călăuză spirituală. Totodată, Înalt Prea Sfinția Sa vorbind preoților și preoteselor, a venit cu sfaturi și îndemnuri care să-i ajute pe toți cei cu dragoste și cu frică de Dumnezeu să fie modele de smerenie și de trăire a credinței.

După conferință, Întâistătătorul a avut o discuție dinamică cu slujitorii din protopopiat, interesându-se de starea de lucruri din circumscripție, de activitatea catehetică, conlucrarea cu instituțiile de învățământ, pregătirea pentru sărbătoarea Învierii Domnului dar și pentru aniversarea celor 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău și Hotin.

Raportând Arhiereului starea actuală de lucruri, slujitorii, în frunte cu părintele Protopop au făcut însemnările necesare pentru eficientizarea muncii și încadrarea în timp util.

În continuare Mitropolitul Vladimir dimpreună cu părintele stareț Arhim. FILARET (Cuzmin) a întreprins o inspecție pe teritoriul mănăstirii Căpriana pentru a se documenta asupra stadiului lucrărilor de restaurare a principalelor obiective eclesiale, oprindu-se pentru un moment de reculegere la mormântul marelui înaintaș – Mitropolitul GAVRIIL Bănnulescu-Bodoni.