Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:29, duminică, 21 iulie, 2013

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir la 24 de ani de slujire arhierească

IMG_5034
 
 
Înalt Prea Sfinția Voastră,
Înalt Prea Sfințite Stăpâne,

În ziua în care, cu ajutorul lui Dumnezeu ați ajuns la cea de a douăzeci și patra aniversare de slujire la Sfântul Altar în calitate de Arhipăstor, permiteți-ne să Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine, cu nădejdea că și mai departe, în deplină sănătate trupească și sufletească, ferit fiind de toată înșelăciunea și ispita, veți sta la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova cu aceiași blândețe, înțelepciune și statornicie care Vă caracterizează de mai bine de două decenii.

Acum 24 de ani, când ați fost numit Episcop de Chișinău și Moldova, ați muncit cu jertfire de sine pentru a consolida credința pe aceste meleaguri și pentru a readuce oamenii la cele sfinte. Această binecuvântată muncă a Înalt Prea Sfinției Voastre continuă cu același devotament și astăzi, când sunteți Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, lucru pentru care Vă suntem profund recunoscători, asigurându-Vă că vom rămâne supuși și ascultători Înalt Prea Sfinției Voastre și mai departe, întru toată fapta cea bună și ziditoare.

Fie ca Maica Domnului cu rugăciunile sale în fața Împăratului Ceresc, să Vă călăuzească și să Vă întărească întru mulți ani fericiți.

Cu deosebit respect și ascultare fiască,
Colaboratorii Direcției Mitropolitane

ISPOLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!