Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 21 iulie, 2012

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir la 23 de ani de slujire arhierească

Înalt Prea Sfinţia Voastră,
Înalt Prea Sfinţite Stăpâne!

Cu prilejul celei de a 23-a aniversări din ziua hirotoniei în treapta de arhiereu, daţi-ne voie să Vă adresăm sincerele noastre felicitări şi urări de bine.

De mai bine de două decenii ţineţi cu cinste toiagul arhieresc, păstorind cu înţelepciune şi dragoste numeroasa turmă ce V-a fost încredinţată spre îndrumare pe calea mântuirii.

În acest răstimp, slujitorii şi credincioşii Bisericii Ortodoxe din Moldova V-au îndrăgit ca pe un părinte drept, cumpătat şi bun, care nu-şi precupeţeşte puterile pentru luminarea şi sprijinirea fiilor şi fiicelor duhovniceşti.

Astfel, în zi de sărbătoare ne rugăm Bunului Dumnezeu şi Maicii Sale să Vă ţină încă mulţi ani la cârma Bisericii strămoşeşti, ferit de primejdii şi ispite, pentru a Vă continua lucrarea binecuvântată de propăşire a neamului prin propovăduirea Cuvântului Evangheliei.

 Ispola Eti Despota,
Întru Mulţi Ani Stăpâne!

Cu supunere fiască şi deosebită preţuire,
colaboratorii Direcţiei Mitropolitane