Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 19 decembrie, 2012

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir felicitat cu ocazia zilei numelui de botez

Mitropolit

Înalt Prea Sfinția Voastră,

Ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, este una de deosebită bucurie duhovnicească pentru Arhieria Voastră, deoarece la Taina Botezului ați primit numele acestui mare luminător și stâlp al credinței drept-măritoare, care V-a devenit astfel sprijin și mijlocitor în fața Dreptului și Bunului Dumnezeu.

În zi de sărbătoare, plecăm capetele noastre în rugăciune în fața Sfântului Nicolae, rugându-l să Vă apere și să Vă înțelepțească, spre a sta încă mulți ani sănătoși, lipsiți de primejdii, la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova, spre lauda lui Hristos și spre mântuirea credincioșilor.

Întru mulți ani Stăpâne!

Cu supușenie fiască și deosebită prețuire,
Colaboratorii Direcției Mitropolitane