Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:04, sâmbătă, 6 octombrie, 2012

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir decorat de Preafericitul Patriarh Kiril al Mosocvei și al Întregii Rusii

La 4 octombrie a.c., în cadrul lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a fost decorat de către Patriarhul Kiril cu una dintre cele mai înalte distincții ale Patriarhiei Moscovei – Ordinul “Cuv. Serghie de Radonej” gr. I.

Această deosebită decorație vine ca o apreciere a eforturilor Înalt Prea Sfinției Sale de consolidare a societății moldovenești în jurul valorilor Ortodoxe, dar și a vrednicei și îndelungatei păstoriri a turmei încredințate spre oblăduire.

Vlădica Vladimir a mulțumit Preafericirii Sale pentru Înaltul Ordin și pentru încrederea acordată, declarând că și în continuare, Biserica Ortodoxă din Moldova va merge pe aceiași cale a unității și statorniciei întru credință.