Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:27, miercuri, 14 noiembrie, 2012

Acolo unde este Adevărul, există și potențial pentru a face față tuturor tentativelor de discreditare și de a contracara orice atacuri”


Biserica Ortodoxă din Moldova a trecut printr-o perioadă în care, mai multe vehiculări și interpertări subiective au trezit interesul presei. Spre regret, opiniei publice i-au fost furnizate niște informații care au pus Biserica într-o lumină nu tocmai favorabilă. Cu toate acestea s-a reacționat prompt, Mitropolia expunându-și clar punctul de vedere în toate chestiunile discutate. În această ordine de idei, i-am solicitat un interviu Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, pentru a afla din prima sursă care au fost factorii ce au stat la baza evenimentelor din ultimul timp și cum a reușit Biserica să depășească această situație.

–  Înalt Prea Sfinția Voastră, care credeţi că este motivul recentului atac mediatic la care a fost supusă Biserica?

 – Atunci când vine vorba de reflectarea activității bisericești, mulți jurnaliști nu atrag atenția la specificul acestei structuri, la locul și la rolul ei în societate. De aici apar neînțelegerile și interpretările eronate, care odată răspândite prin canalele de informare în masă, prezintă publicului larg o realitate distorsionată, care este luată drept reper și care poate aduce prejudicii considerabile Bisericii în întreaga ei plinătate – de la cler până la popor. Mai grav însă este faptul că anumite lucruri se fac din rea voință, lansându-se provocări ale căror singur scop este iarăși de a a compromite în fața oamenilor instituția care de ani buni se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației.

Acest fenomen nu este specific numai pentru noi; dacă e să facem o retrospectivă, putem vedea că recent și alte Biserici Ortodoxe au fost supuse unor atacuri mediatice foarte violente, însă care nu au reușit să-și atingă scopul – instituția divino-umană rămânând temelie pentru propovăduirea Adevărului.

Această dârzenie și hotărâre de a rezista, valabilă și pentru spațiul nostru, izvorăște din credința sinceră a creștinilor. Cineva consideră că oamenii de la noi sunt foarte ușor de manipulat datorită condițiilor de trai precare, a permanentelor frământări sociale și a instabilității continue. Lucrurile însă nici pe departe nu stau așa; cei care își doresc o răsturnare de situație în favoarea intereselor lor, trebuie să țină minte că poporul nostru, indiferent de greutățile lumești prin care a trecut, a trăit cu credință și speranță în ajutorul Domnului, iar slujitorii altarului au fost cei care i-au întărit și i-au încurajat, astfel încât să treacă peste toate ispitele. Asemenea lucruri nu se uită, ci sunt transmise ca moștenire duhovnicească de la o generație la alta și sunt sigur că nimeni dintre conaționalii noștri nu va da cu piciorul în valorile strămoșilor, valori datorită cărora avem astăzi o cultură și o spiritualitate de o frumusețe rară, absolut necesară rezistării în aceste condiții socio-morale vitrege.

–  Slujitorii Bisericii Ortodoxe din Moldova au rămas fideli principiilor evanghelice pe care le propovăduiesc, sau într-adevăr sunt înregistrate şi anumite devieri de la normele scripturistice?

 – Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove are un contingent de mai mult de o mie de clerici, dedicați în totalitate chemării lor. Preotul zilelor noastre nu se limitează numai la propovăduirea de pe amvon, el coboară în mijlocul poporului și împreună cu acesta muncește, aducându-și astfel aportul la diminuarea atâtor și atâtor greutăți și nevoi care spre regret încă mai afetează societatea noastră. Slujitorii Bisericii se implică în activitățile de caritate, participă la evenimente culturale, slujesc în bisericile deschise pe teritoriul brigăzilor Armatei Naționale, în penitenciare și spitale, au grijă de educația moral-spirituală a micuților din grădinițe și școli. Toate aceste lucruri sunt făcute cu multă dăruire și spirit jertfelnic, astfel încât se poate afirma cu tărie că preoții noștri propovăduiesc și trăiesc Cuvântul lui Hristos.

Cât despre acei slujitori care cu știință sau neștiință se abat de la calea cea dreaptă, cred că ar trebui să ne rugăm pentru ei, în speranța că Bunul Dumnezeu îi va îndrepta. În același timp trebuie să muncim și să ne străduim ca să nu apară condiții pentru devieri în rândurile clericilor, oricare nu ar fi ele, deoarece  un preot care dă un exemplu negativ turmei, ar putea sminti oamenii, iar în asemenea cazuri urmările pot fi foarte grave pentru noi toți.

 –  Cum trebuie să reacţioneze Biserica în toată plinătatea ei la eventuale provocări care ipotetic ar putea fi lansate în viitor?

 – Biserica trebuie să reacționeze calm, oricât de mari nu ar fi provocările și pericolele. Să ținem minte că îl avem pe Hristos cu noi și orice nu s-ar întâmpla, Domnul se va îndura de poporul Lui. Totodată trebuie să nu dăm nimănui motive pentru a iniția provocări. Neprietenii Bisericii așteaptă orice moment ca să mai lanseze un zvon, sau un material “compromițător”. De aceea este nevoie de unitate, de coordonare a acțiunilor, pentru ca atunci când o va cere situația să venim cu un mesaj clar, care să nu lase loc de nedumeriri, prin intermediul căruia să ne reiterăm încă o dată poziția și aspirațiile.

–  Biserica are potenţialul necesar pentru a face faţă şi mai departe tentativelor de discreditare?

– Acolo unde este Adevărul, există și potențial pentru a face față oricăror tentative de discreditare și de a contracara orice atacuri. Dacă e să analizăm istoria bisericească, vom observa porniri violente la adresa Bisericii încă de la începuturile ei, însă după cum bine vedeți, toate încercările de slăbire a acesteia s-au soldat cu un eșec absolut. Capacitatea de apărare nu se datorează puterilor omenești, care o dată și o dată slăbesc, ci prezenței lui Hristos în mijlocul oamenilor ce veghează liniștea și bunăstarea Bisericii. Aceștia s-au încrezut în Domnul și au izbândit, oferindu-ne o lecție de credință foarte importantă nouă, celor care avem de multe ori tendința să dăm înapoi chiar și în fața celui mai mic pericol. Atâta timp cât vom fi cu rugăciunea în suflet și în gând, atâta timp nimeni niciodată nu va reuși să ne biruie, indiferent de puterea și resursele lui

–  Cu ce sfaturi veniţi către jurnaliştii care reflectează evenimentele vieţii bisericeşti autohtone?

 –  Jurnaliștilor autohotni, majoritatea dintre care sunt oameni cu o reputație profesională excelentă, le-aș sugera să încerce să privească Biserica din perspectiva activității ei misionare, a implicării în proiecte de ajutorare a celor nevoiași și a mesajului pe care îl propovăduiește – cel de pace și bună înțelegere între oameni, indiferent de interesele și viziunile lor.

Numai așa mesajul despre Biserică va fi cu adevărat obiectiv și util societății, deoarece până la urmă acesta și este scopul unei știri, să prezinte cetățeanului un mesaj constructiv, demn de luat ca exemplu. În Biserica Ortodoxă din Moldova sunt foarte mulți oameni care ar putea să ofere astfel de exemple, rămâne doar ca aceștia să fie văzuți și auziți. Iar noi subliniem încă o dată disponibilitatea și deschiderea noastră către toți cei care doresc cu adevărat să prezinte realitatea bisericească, pentru ca astfel, împreună – cler și societate civilă, să ne unim forțele așa încât exemplul nostru să fie un reper pentru generații și generații de-a rândul.

Nu în ultimul rând, fiecare în parte și toți împreună avem o datorie față de patrie și neam, care trebuie să aibă prioritate și să se reflecte în activitatea noastră de zi cu zi. Consider că mai ales la acest capitol Biserica și mass-media trebuie să își dea mâna pentru promovarea unui mesaj de demnitate națională și patriotism – izvorât din spusele Sfântului nostru Voievod Ștefan cel Mare: “Să stați strajă la hotare, să păziți acest pământ!”

A consemnat Nicolae Cârlig