Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 9 septembrie, 2012

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Nașterea Domnului”

Și în această duminică, ușile Catedralei Mitropolitane din Chișinău s-au deschis pentru zecile de creștini veniți să participe la Sfânta Liturghie oficiată de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir.

Acest serviciu divin a fost unul de o deosebită importanță duhovnicească pentru tânărul diacon Dionisie Rotari, care s-a învrednicit de hirotonire în treapta preoțească pe seama parohiei din s. Jăvreni, r. Criuleni.

Părintele Dionisie a primit felicitările Înalt Prea Sfinției Sale și ale confraților slujitor de la Catedrala Mitropolitană pentru acest important pas în viața sa duhovnicească, cu nădejdea că își va dedica toate forțele pentru luminarea poporului bine-credincios și pentru proslăvirea Bisericii lui Hristos.

Sfinția sa a mulțumit Mitropolitului pentru îndrumarea părintească și pentru sfaturile prețioase, precum și slujitorilor prezenți la hirotonie pentru susținere și rugăciune, menționând că cu ajutorul lui Dumnezeu, va face totul pentru a fi de folos Bisericii Ortodoxe din Moldova și creștinilor încredințați spre păstorire.

Serviciul divin s-a încheiat cu un Te-Deum de mulțumire Domnului pentru toate binefacerile și binecuvântările Sale.